ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์

 

ขั้นตอนการถ่ายทำ

 

1.Project Development
ผู้กำกับและ producer เป็นแกนหลัก คิด theme เรื่อง mood and tone (หา reference) หาทีมงาน คุยกับนายทุน

2. PRE-PRODUCTION

-หา location ทำstoryboard เขียนบท (1 หน้า 1นาที ) casting workshop นักแสดง test อุปกรณ์ ทำ script breakdown
ส่วนใหญ่บทซีนหนึ่งจะยาว 1 หน้า กับอีก 1/8

Blogshot การถ่ายภาพนิ่ง ณ โลเกชั่นสถานที่ถ่ายทำจริง โดยอาจจะมีการวางให้ตัวแทนยืนประจำจุดต่างๆแทนนักแสดงจริง ในการ blogshot จะดูรวมไปถึงการ set ฉากว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหน การเคลื่อนของกล้อง วัดแสง ความสะดวกในการถ่ายทำจริง (ห้องน้ำ+อาหาร) ติดต่อขอสถานที่


3. PRODUCTION


กฎของเมอร์ฟีส์ (Murphy’s Law) “Whatever can go wrong, will go wrong”

PUSH
force processing การทำให้ค่าความไวแสงเพิ่มขึ้น 1 stop คือจากเดิมฟิล์มที่เราใช้ถ่ายกันอยู่ที่ 16มม. ISO 50 Daylight เป็น ISO 100 เกิดจากการถ่ายในที่มืดเกินไป เหมือนกับเวลาล้างรูปจากฟิล์ม จากเดิม 10 นาที เป็น 13 นาที การล้างนานขึ้นทำให้แสงทำปฎิกิริยากับฟิล์มนานขึ้น

วิธีแก้ปัญหา

1.ถ่ายใน studio
2.วัดแสงไว้ก่อน
3. ใช้ฟิล์ม ISO มากกว่า 50
4. รอให้แสงมาก่อน (วิธีดั้งเดิม)


PULL
ทำเมื่อถ่ายมาสว่าง (over) เกินไป (ฟิล์ม 50 ปรับเป็น 25)
ทำให้ภาพมืดขึ้น

Effect ต่อการทำ push และ pull มีผลต่อ sensitometry (contrast)ของฟิล์ม

Ansel Adam
ให้ อ่านหนังสือของ Ansel Adam เป็นช่างภาพชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงด้านการถ่ายภาพขาว ดำ เขียนหนังสือ The Camera, The Negative The Print


ทีมงานในกองถ่ายภาพยนตร์ (พอสังเขป)


PRODUCER


ดูแลทุกอย่างตั้งแต่ pre production หาเงิน คุยกับนายทุน ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดการถ่ายทำ
ผู้จัดการงานสร้าง (production manager)
ผู้ประสานงานสร้าง (production co-ordinator)
ผู้ประสานงานกองถ่าย (unit runners)
ผู้จัดการสถานที่ถ่ายทำ (location manager)
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานที่ถ่ายทำ (assistant location manager)

Director of photography ผู้กำกับภาพ
Camera operator ตากล้อง ทำงานร่วมกับ ผู้ช่วยตากล้อง (assistant camera)

Focus puller ผู้ช่วยตากล้อง 1 ดูแลเรื่อง focus โดยวัดระยะห่างจากsubject ถึงกล้องโดยใช้ตลับเมตรหรือสมัยนี้ใช้อุปกรณ์เลเซอร์ เป็นงานที่ต้องระวังมากเพราะคุณไม่สามารถเห็นผลทันทีเหมือนกล้อง digital
clapper loader คนตีเสลด
Gaffer หัวหน้าฝ่ายไฟ เป็นมือซ้ายของตากล้อง มีผู้ช่วยเรียก best boy electrician คำนวณแอมแปร์ของไฟ ดูว่าในรถมีไฟกี่ k กี่แอมป์ ดูว่าตอนนี้ใช้ไฟกี่แอมป์ พอหรือเปล่า
Grip ดูแสงเงา
crane grip คนจัดเครน
Script Supervisor หรือ continuety จดความต่อเนื่อง เสื้อผ้า หน้า ผม
ช่างบันทึกเสียง sound recorrdist
คนถือไมค์บูม (boom operator)

ART
ผู้ออกแบบงานสร้าง (production designer) ดูแลภาพรวม
ผู้กำกับงานศิลป์ (art director) ออกแบบฉาก (วาดรูปขึ้นมาก่อน) เปลี่ยนแปลงตามที่ผกก ต้องการ เช่น สร้างห้องใหม่ ทาสี เอาพัดลมออก ใส่กริ่งประตู
ผู้จัดซื้อ (production buyer) ซื้อของตามที่ art director สั่ง
ผู้ดูแลของในกองถ่าย (property master)

ผู้จัดการงานก่อสร้าง (construction manager)
ผู้ดูแลของประกอบฉาก (standby prop.)

ช่างทาสี (standby painter)
ช่างไม้ (standby carpenter)
ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย (costume designer)
ผู้ช่วยผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย (assistant costume)
ช่างแต่งหน้า (make-up artist)
ผู้ช่วยช่างแต่งหน้า (make-up assistant)
คนขับรถ (unit driver)
ตากล้องภาพนิ่ง (stills)

ตัดต่อ (editor) 

ผู้ช่วยตัดต่อ (assistant editor)
บัญชี (production account)
ผู้ช่วยบัญชี (assistant production account)
เลขานุการผู้อำนวยการสร้าง (producer secretary)
โฆษกประจำกอง
ผู้ประสานงานเทคนิคพิเศษ (special effect co-ordinator)
ผู้ช่วยผู้ประสานงานเทคนิคพิเศษ (assistant special effect co-ordinator)

ผู้ดูแลสัตว์

นักแสดง casting
ตัวประกอบ
ตัวแทนนักแสดง (stand-in)
ผู้ประสานงานฉากเสี่ยงตาย (stunt co-ordinator)
ตัวแสดงฉากเสี่ยงตาย
body double แทนบางส่วน เช่น แทนมือ แทนขา

 
สร้างโดย: 
น.ส. สุรีย์พร เหย่า และ อ. วีรศักดิ์ เตชะมหนนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์