ประเพณีท้องถิ่นของไทย

  

  


 
สื่อการเรียนรู้นี้จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีวัฒนธรรม

ประเพณีและพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป ผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่า เนื้อหามีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน

ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างมาก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

สื่อการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

  
สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว วรวีณ มะสำอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 541 คน กำลังออนไลน์