กาลเวลากับการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

วิถีชีวิต การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป สภาพธรรมชาติรอบตัวที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ

การปรับสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติ การฝืนกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ ทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ทัน เกิดการเสียสมดุล

อย่างต่อเนื่องยาวนาน พลังชีวิตของร่างกายแปรปรวน เกิดอาการและโรคต่างๆ ตามมามากมาย

“มนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียว”

คงเป็นสัจธรรมที่ต้องเรียนรู้และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

 เพื่อให้จังหวะของการทำงานของเราสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่กำหนด

โดยนาฬิกาชีวิตนั่นเอง

 

 

*+*+*+*+*+* นาฬิกาชีวิต *+*+*+*+*+*

ต่อมเล็กๆในสมองของมนุษย์ คือ

จุดควบคุมจังหวะสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหว เป็นไปในลักษณะต่างๆ

ทั้งกลางวันและกลางคืน ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อม เป็นศูนย์รวมบัญชาการเหล่านี้

คือเครื่องชี้นำที่เราท่านมีความสุขหรือเป็นทุกข์กังวล

เป็นความจริงที่ควรรับทราบเพราะหากรู้ธรรมชาติตรงนี้ดีแล้ว จะได้แบ่งดูแลควบคุมพฤติกรรม

ในแต่ละวันของตนได้ เหมือนกับมีนาฬิกาภายในร่างกายคอยชี้บอก

ให้ทราบว่าช่วงนี้ จังหวะร่างกายจะมีสภาพอย่างไร

ศาสตร์ในเรื่องพฤติกรรมตรงนี้ นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าโครโนไบโอโลยี

ถ้าหากเรารู้จังหวะ รู้จักระมัดระวังชีวิต ก็จะอยู่ในวิสัย

ที่ควบคุมได้ไม่ยาก

 

 

                    ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อการเรียนรู้นี้จะสามารถให้ความรู้และประโยชน์แก่ผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย

หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

นางสาวพธูกมล  พานิชนก

ผู้จัดทำ


 

สร้างโดย: 
นางสาว พธูกมล พานิชนก และนางสาว ศศนันท์ กฤษณะวนิช โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 167 คน กำลังออนไลน์