มงคลชีวิต 38 ประการ

                                  

                            แหล่งที่มารูปภาพ : http://mblog.manager.co.th/uploads/145/images/441.jpg

มงคลชีวิต  38  ประการ

        คำว่า “ มงคล ” สามารถให้ความหมายได้เป็น 4 นิยาม  คือ
นิยามที่ 1   มงคล   แปลว่า  ถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งบุญ ซึ่งคำว่า ลักษณะแห่งบุญ ในที่นี้มี 3 ประการ คือ  1. สิริ (ศรี) ได้แก่ ความเจริญรุ่งเรืองด้วยสมบัติทั้งปวง เช่น มียศศักดิ์  มีคนเคารพนับถือมาก มีชื่อเสียง มีบริวารดี มีสมบัติทั้งภายใน( ความรู้ , คุณธรรม ) และภายนอก ( ทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ) เป็นต้น
2. บุญ ได้แก่ ผู้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีต่างๆ คือ เป็นผู้ที่มีธรรมะ นั่นเอง
3. ปัญญา ได้แก่ เป็นผู้ประกอบไปด้วยความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้ โลกหน้า และพระนิพพาน
นิยามที่ 2    มงคล  แปลว่า  เป็นเครื่องถึงความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่ง เครื่องถึงความบริสุทธิ์ ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา
นิยามที่ 3    มงคล  แปลว่า  ตัดผู้ยังสัตว์ให้ตาย ตัดผู้ยังสัตว์ให้ไปสู่อบาย คือ กำจัดสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายสู่อบายภูมิลงไป เช่น บาป อกุศลต่างๆ เป็นต้น
นิยามที่ 4    มงคล  แปลว่า  ประกอบด้วยการเข้าถึงความงาม 
ความงาม มี 3 ประการ ได้แก่  1. งามในเบื้องต้น คือ งามด้วยศีล  2. งามในท่ามกลาง คือ งามด้วยสมาธิ   3. งามในที่สุด คือ งามด้วยปัญญา
ฉะนั้น คำว่า “มงคล” สามารถรวมความได้ว่า  เหตุที่นำมาซึ่งความดี ความเจริญของชีวิต 

    

                                       

 

                                                                 สารบัญ คลิกที่นี่

 

 

สร้างโดย: 
นางปาลิดา สวนชังและนางสาวนันทิชา เรืองวินิตวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 190 คน กำลังออนไลน์