เนื้อหาสอบ O-NET

4. กราฟของความเร็ว v กับเวลา t ข้อใดสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง

ก.    

ข.

ค.

ง.

แนวคำตอบ  ข้อนึ้ใช้จินตนาการที่มีนะครับในการหาคำตอบก็จะได้คำตอบแล้วครับ แต่ต้องใช้พื้นฐานที่เรียนมาแล้วช่วยก็ได้ครับ  ตามธรรมชาติถ้าเราโยนวัตถุขึ้นความเร็วก็จะลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นกราฟที่แสดงการลดลงตามเวลาคือกราฟข้อ ค. และ ง. แล้วพิจารณาต่อนะครับว่าความเร็วลดลงอย่างไร ถ้าลดลงอย่างสม่ำเสมอคือความหน่วงคงที่ จะเป็นกราฟข้อ ค. แต่ถ้าลดลงแบบเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอคือความหน่วงเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอจะเป็นกราฟข้อ ง. แต่ในที่นี้ความหน่วงที่เราพูดถึงคือ ค่าของ g นั่นเอง ซึ่งมีค่าคงที่ เพราะฉะนั้นตอบข้อ ค. ครับ

       *** ความหน่วงคือความเร่งนั่นเองครับแต่เป็นความเร่งที่มีทิศตรงข้ามกับทิศของการเคลื่อนที่เราจึงเรียกว่าความหน่วงนะครับ

5. รถยนต์ A เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที เมื่อสิ้นวินาทีที่ 5 รถจะมีอัตราเร็วเท่าใด

ก. 5 เมตรต่อวินาที

ข. 10 เมตรต่อวินาที

ค. 15 เมตรต่อวินาที

ง. 20 เมตรต่อวินาที

แนวคำตอบ  ใช้ความรู้สึกหรือความเป็นจริงในการตอบก็ได้นะครับ สังเกตที่ว่า ทุก 1 วินาที เพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที เพราะฉะนั้น 5 วินาที ก็จะมีอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาทีนั่นเอง หรือไม่ถนัดก็ใช้สูตรในการคำนวณก็ได้ครับ

จากโจทย์ รถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งก็คือ ความเร็วต้น u = 0 m/s

อัตราเร็วเพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที ก็คือ ความเร่งนั่นเองครับ a = 2 m/s2

เวลาในการเปลี่ยนความเร็ว t = 5 s

โจทย์ต้องการทราบว่าอัตราเร็วที่เปลี่ยนไปเป็นเท่าใด คือ v

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้คือ u = 0 m/s , a = 2 m/s2, t = 5 s , v = ? m/s

เราสามารถหาได้จากสูตร    v = u + at

v = 0 + (2)(5)

v = 10 m/s

ดังนั้นคำตอบคือ ข้อ ข. 10 เมตรต่อวินาที

6. ถ้าปล่อยให้วัตถุตกลงในแนวดิ่งอย่างเสรี หากวัตถุนั้นตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที ถามว่าวัตถุกระทบพื้นดินด้วยความเร็วเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที

ก. 4.9 เมตรต่อวินาที

ข. 9.8 เมตรต่อวินาที

ค. 39 เมตรต่อวินาที

ง. 49 เมตรต่อวินาที

แนวคำตอบ  ดูโจทย์แล้วคงไม่ยากนะครับ เริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าให้อะไรมาบ้าง

จากโจทย์ วัตถุตกลงมาในแนวดิ่ง แสดงว่าความเร็วต้น u = 0 m/s

เวลาที่ตกกระทบพื้น t = 5 s

สิ่งที่รู้อัตโนมัติคือ ความเร่ง g นั่นเอง วัตถุตกลงฉะนั้น g มีทิศเดี่ยวกับ u จะได้ g = +10 m/s2

โจทย์ต้องการทราบว่าวัตถุจะกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่าใด คือ v

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ คือ u = 0 m/s , t = 5 s , g = 10 m/s2, v = ? m/s

เราสามารถหาได้จากสูตร    v = u + gt

v = 0 + (10)(5)

v = 50 m/s

ดังนั้นคำตอบ คือ ข้อ ง. 49 เมตรต่อวินาที

                                     ** ฟิสิกส์อิงความเป็นจริงแต่เวลาตอบให้ใช้การคาดคะเนนะครับ

            *** สำหรับการใช้ค่า g = 10 m/s2 เพื่อสะดวกในการคำนวณนะครับ แต่ถ้าโจทย์กำหนดให้ใช้ค่าใดก็ควรใช้ค่านั้นนะครับ หรือไม่ให้ค่าของ g  มา ให้ดูที่ตัวเลือกถ้าตัวเลขหางกันมากก็สามารถใช้ค่าเท่ากับ 10 m/s2 ได้ครับ แต่ถ้าตัวเลขใกล้เคียงกันต้องใช้ตามที่โจทย์กำหนดหรือใช้ค่า 9.81 m/s2 ครับ

สร้างโดย: 
ครูอาทร สอนสุภาพ

เยี่ยม!!มากเลยคะ

ได้ความรู้มากๆเลยครับ

รูปภาพของ pks3128

อยากได้เนื้อหาเยอะๆ

สวัสดีครับ   อาจารย์เก่งจังนะครับ

อาจารย์เก่งจังเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ

ช้าจัง เรียบเรียงเร็วๆๆๆ อยากจะดู

เพิ่มเนื้อหาให้แล้วนะครับ รออีกนิดนะครับกำลังจัดทำเพิ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 473 คน กำลังออนไลน์