การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

รูปภาพของ nupoon

การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ระบบนิเวศคืออะไร
              ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่สิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะสัมพันธ์กันโดยจะมีการกินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้บริโภคพืชสู่ผู้บริโภคสัตว์ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่วิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่หลายลักษณะ เช่น สัมพันธ์กันในเรื่องที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยจากศัตรู ที่ขยายพันธุ์ และแหล่งอาหาร เป็นต้น

จากภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
 1.ต้นหูกวางเป็นที่อยู่อาศัยของแมงมุม และนกกระจอก
 2.แมงมุมกินแมลงเล็กๆที่ติดกับใยแมงมุมเป็นอาหาร
 3.ผึ้งดูดน้ำหวานจากดอกบานชื่นเป็นอาหาร
 4.ต้นหูกวาง ต้นบานชื่น เจริญเติบโตโดยอาศัยดิน น้ำ และอากาศ
 5.มดทำรังอยู่ใต้ก้อนหิน

สร้างโดย: 
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์