หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่

                         เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่(Local Area Network : LAN)เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้ภายในสำนักงานขององค์กรที่อยู่ในอาคารเดียวกัน ส่วนประกอบสำคัของระบบเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่มีดังนี้

1.เครื่องบริการ(sever) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย

2.เครื่องสถานีงาน (workstation) หรือเครื่องรับบริการ (client) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องลูกข่าย ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) มาทำหน้าที่นี้

3.การ์ดต่อเชื่อมเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN card)

4.ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบเครือข่าย (network system software)

5.เครื่องกระจายสายระบบเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ หรือฮับ (hub)

6.สายต่อเชื่อมระบบเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่(LAN cable)

 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/446479 

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีและธิติยา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 526 คน กำลังออนไลน์