การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 3 (ม.1-3)

 • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:53742f41fda39991c37597ed8156620f' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div style=\"text-align: center\">\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" width=\"650\" height=\"150\">\n <param name=\"width\" value=\"650\" />\n <param name=\"height\" value=\"150\" />\n <param name=\"src\" value=\"/files/u48696/12.swf\" />\n <embed type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"650\" height=\"150\" src=\"/files/u48696/12.swf\"></embed>\n</object><p>\n <img height=\"237\" width=\"370\" src=\"/files/u48696/anigif.gif\" border=\"0\" style=\"width: 450px; height: 300px\" /></p>\n</div>', created = 1713544488, expire = 1713630888, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:53742f41fda39991c37597ed8156620f' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:95cf352744e268ca94779b74d5bd76dc' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div style=\"text-align: center\"><img src=\"/files/u19610/head_ref.jpg\" width=\"500\" height=\"100\" /></div>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; font-size: 12px; color: #2b3220\"><span class=\"Apple-tab-span\" style=\"white-space: pre\"> </span><img src=\"/files/u19610/icon_home.png\" align=\"absmiddle\" height=\"32\" width=\"32\" style=\"border-width: 0px; border-color: #d0e67a; border-style: solid\" /> <b>ขณะนี้คุณอยู่ที่ </b>:: <a href=\"/node/84625\" style=\"font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: #69951d\">หน้าแรก&lt;</a></p>\n', created = 1713544488, expire = 1713630888, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:95cf352744e268ca94779b74d5bd76dc' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:1fca3a82b1cb833a8629320487b47ccc' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><span style=\"border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif\" class=\"Apple-style-span\"><br />\n<p style=\"text-align: center; font-size: 12px\"><img src=\"/files/u49217/jpg.jpg\" style=\"border-width: 0px; border-color: #d0e67a; border-style: solid\" height=\"120\" width=\"600\" /> </p>\n<p style=\"text-align: center; font-size: 12px\">&nbsp;</p>\n</span></p>', created = 1713544488, expire = 1713630888, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:1fca3a82b1cb833a8629320487b47ccc' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:ed07558f40741700ec83bf416128b50d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<span style=\"color: #0000ff\"><b>ระบบเครือข่าย<br />\n</b></span>\n</p>\n', created = 1713544488, expire = 1713630888, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:ed07558f40741700ec83bf416128b50d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:034bfc895877b5531377bc7608cf7202' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><img height=\"192\" width=\"185\" src=\"/files/u49569/component_computer_010_1_.jpg\" border=\"0\" /> </p>\n<p style=\"text-align: left\">\n</p>', created = 1713544488, expire = 1713630888, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:034bfc895877b5531377bc7608cf7202' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b51e3547bfdaeb41b6c303643b248249' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img height=\"170\" width=\"733\" src=\"/files/u48696/powerpoint_banner_.jpg\" /></p>\n', created = 1713544488, expire = 1713630888, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:b51e3547bfdaeb41b6c303643b248249' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3d32f1b143a49b82af053b62cceb983d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><span style=\"border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif\" class=\"Apple-style-span\"><br />\n<p style=\"text-align: center; font-size: 12px\"><img src=\"/files/u49217/jpg.jpg\" height=\"120\" width=\"600\" /> </p>\n</span></p>', created = 1713544488, expire = 1713630888, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3d32f1b143a49b82af053b62cceb983d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ภัยมืดจากอินเตอร์เน็ต หน้าแนะนำ

ภัยมืดจากสื่ออินเตอร์เน็ต

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

คณะผู้จัดทำ

ครูอรุณี  ชัยพิชิต
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

Index

 

รู้ไว้ก่อนใช้ผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ :: แหล่งอ้างอิง

 ขณะนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก<

::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::


 

 

ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

Microsoft Power Point5

::สื่อความรู้ สู่ความพอเพียง::


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 387 คน กำลังออนไลน์