ช่วงชั้น 4 (ม.4-6)

  • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:80358ee380ffccbbdb86dfc4c8fa933f' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><strong>พระอภัยมณี</strong> เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทย ทั้งยังมีความยาวมากถึง 94 เล่มสมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ มีความยาวกว่าหนึ่งพันสองร้อยหน้า ผู้แต่งคือพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นับเป็นวรรรณคดีไทยที่มีชื่อเสียงในอับดันต้นๆ ทั้งยังได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องเล่าร้อยแก้ว นิทานภาพ รวมทั้งภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์</p>\n<p align=\"center\">&nbsp;<img src=\"/files/u9/pic-story01.jpg\" alt=\"พระอภัยมณี\" width=\"450\" height=\"370\" border=\"0\" /></p>\n', created = 1720918962, expire = 1721005362, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:80358ee380ffccbbdb86dfc4c8fa933f' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

พระอภัยมณี ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทย ทั้งยังมีความยาวมากถึง 94 เล่มสมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ มีความยาวกว่าหนึ่งพันสองร้อยหน้า ผู้แต่งคือพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นับเป็นวรรรณคดีไทยที่มีชื่อเสียงในอับดันต้นๆ ทั้งยังได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องเล่าร้อยแก้ว นิทานภาพ รวมทั้งภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์

 พระอภัยมณี

พรรณไม้ในวรรณคดี ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

พรรณไม้ในวรรณคดี ผู้จัดทำได้จัดทำ web ดอกไม้ที่พบในวรรณคดีและรวมคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนที่เกี่ยวกับดอกไม้นั้น ๆ ขึ้นเพื่อความรู้ และให้ความเพลิดเพลินไปตามคำประพันธ์นั้นด้วย

 พรรณไม้ในวรรณคดี

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

ลิลิตตะเลงพ่าย ทุกระดับชั้น

รูปภาพของ kulwadee

ลิลิตตะเลงพ่าย มีความดีเด่นทุกด้าน เช่น การเล่นคำ การใช้อุปมาโวหารเพื่อให้เกิดภาพพจน์และจินตนาการ  การใช้คำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ กวีได้สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น การจัดกระบวนทัพ ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการรบ นอกจากนี้กวียังได้นำชื่อนกและชื่อต้นไม้มาใช้ในบทครวญตามแบบอย่างของนิราศ จึงทำให้เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายมีความไพเราะ นุ่มนวล น่าอ่าน ถึงแม้ว่า เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายจะเป็นวรรรคดีประวัติศาสตร์ก็ตาม..................

เฮฮาภาษาไทย ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

เฮฮาภาษาไทย เนื่องจากวิชาภาษาไทยมีเนื้อหาในการศึกษาค่อนข้างมาก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำรายงานหรือการเขียนจดหมาย  การอภิปราย  แม้กระทั้งการศึกษาเกี่ยวกับสำนวนไทย  วรรณคดี  ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  และเรื่องสั้นต่าง ๆ   ดังนั้นวิชาภาษาไทยจึงเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก  และวิชาภาษาไทยยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนเราอีกด้วย

ประเพณีไทย ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

ประเพณีไทย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีไทยในหลายแง่หลายมุม เหมาะสำหรับทุกดพศทุกวัยที่ต้องการศึกษา ค้นหาข้อมูล และความรู้ เกี่ยวกับประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ปริศนาร้อยกรอง ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

ปริศนาร้อยกรอง การแข่งขันทายปริศนาร้อยกรอง เป็นการฝึกเชาว์ไวไหวพริบที่ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ผู้ทายต้องบรรจงผูกปริศนาเป็นร้อยกรองที่ไพเราะ ส่วนผู้ตอบก็ต้องแข่งขันกันคิดคำตอบในเวลาอันจำกัด เป็นการฝึกคิดหาคำตอบอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขที่วางไว้ ใครคิดได้ตอบก่อนจะเป็นผู้ชนะ การเล่นจะสามารถทายต่อเนื่องกันไปทำให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนแนวคิด สามารถรวบรวมความคิดเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจทางภาษาและความรู้ทั่วไปเสนอคำตอบตามเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ  ถูกต้อง อีกทั้งได้ซึมซาบไปด้วยรสของร้อยกรองไทย และมองเห็นแง่งามความวิจิตรพิสดารของภาษาไทยไปด้วย

ขุนช้าง ขุนแผน ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน  เป็นเรื่องราวที่ผสมกลมกลืน ระหว่างการบเพื่อพิชิตข้าศึก และการรักเพื่อพิชิตใจนางอันเป็นที่รัก ตลอดเรื่องจึงหนีไม่พ้นการห่ำหั่น การเกี้ยวพาราสี การตัดพ้อ และความพิศวาสอย่างเร้าระทึก  และเรื่องนี้ยังสอดแทรสภาพความเป็นอยู่ของคนสมัยโบราณ ที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี และวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่าอย่างชัดเจน นับตั้งแต่การเกิด การบวช การเรียน การแต่งงาน และการตาย รวมไปถึงความเชื่อในเรื่องโชคชะตา และการทำนายทายทัก อันฝังรากอยู่ในวิถีชีวิต

วรรณคดีรามเกียรติ์ ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

วรรณคดีรามเกียรติ์ ที่มีทั้งความเป็นมาของเรื่องนี้ ตัวละคร เอกลักษณ์ของตัวละครต่างๆในเรื่องนี้

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

ภาษาไทยในจอ ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ kulwadee

ภาษาไทยในจอ 

                   สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องของลักษณะนามว่าสิ่งของต่าง ๆ นั้นใช้ลักษณะนามอะไรบ้าง และจะได้รับสาระความรู้ในเรื่องของสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ ว่าชื่อของสัตว์แต่ละประเภทเมื่อนำมาเป็นสำนวนไทย    แล้วจะมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน

รูปภาพของ ssspoonsak

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  สำหรับชั้น ทุกระดับชั้น นำมาจาก CD-Rom ดังนั้นเวลาเลือกให้เลือกจาก CD-rom

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 383 คน กำลังออนไลน์