เรืองที่ 2 ประโยชน์ของข้อมูล

รูปภาพของ acsmanop

3. เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เช่น การซื่้อสินค้า เราจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการซื้้อ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซืั้อสินต้าได้อย่างถุกต้อง 

 

 

 

4. เพื่อทราบข้อทูลที่แท้จริง  เช่น ข้อมูลผลการเรียน ทำให้เราสามารถนำไปใช้วางแผนทำเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง  เช่น ถ้าเราได้รับข้อมูลว่าวันนี้ฝนจะตก  เราก็จะวางแผนได้ว่า ก่อนจะออกจากบ้านจะต้องเตรียมตัวอย่างไร 

 

 

5. เพื่อใช้ในการวางแผน  ข้อมูลบางอย่างทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการวางแผนทำเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น ถ้าเราได้รับข้อมูลว่าวันนี้ฝนจะตก เราก็จะวางแผนได้ว่า ก่อนจะออกจากบ้านจะต้องเตรี่ยมตัวอย่างไร 

 

 

สร้างโดย: 
acsmanop

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์