ความคาดหวัง ^^;

รูปภาพของ sss27813

ความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการจาก AI (ค.ศ. 1952-1969) ความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการจาก AI

- AI ในช่วงแรกนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ Newell และ Simon ได้สร้างอีกโปรแกรมคือโปรแกรมแก้ปัญหาทั่วไป (GPS: general problem solver) จำลองวิธีการแก้ปัญหาโดยทั่วไปของมนุษย์ (thinking humanly) โดยได้ทดลองกับปัญหาการต่อคำ (puzzle) ในขอบเขตความยากที่กำหนด

- McCarthy ได้สร้างภาษาระดับสูงเพื่อเขียนโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ นั่นคือมีความสามารถในการหาเหตุผล จัดการกับโจทย์ปัญหาที่ไม่ใช่ตัวเลข ภาษานี้คือ LISP

- McCullouch และ Pitts สานต่องานด้านโครงข่ายใยประสาทเทียม

 

สร้างโดย: 
นางสาววิภาวดี วโรรส , คุณครู พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 498 คน กำลังออนไลน์