การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23

รูปภาพของ ssspoonsak

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23

                   การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ International Olympiad in Informatics: IOI  เริ่มจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2532 ที่ประเทศสาธารณรัฐบัลกาเรีย โดยในปีถัดมาประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ประเทศสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต  หลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งนับเป็นที่น่าภูมิใจว่าเยาวชนไทยของเราสามารถพิชิตเหรียญรางวัลสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้ทุกปี   จนถึงขณะนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศแล้วรวม 20 ครั้ง  ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น  11 เหรียญทอง  26 เหรียญเงิน และ 32 เหรียญทองแดง
                   การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23  พศ.2554  ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นับเป็นภารกิจสำคัญอันเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือระหว่างสสวท.กับหน่วยงานหลัก ๗ แห่ง คือ  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และเมืองพัทยา   ร่วมกันดำเนินการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23  ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ณ โรงแรมรอแยลคลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา
                   การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศด้านวิชาการ กระตุ้นให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศ  โดยเฉพาะยังเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเยาวชนไทยและสถานศึกษาให้สนใจส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมไทยแลเห็นความสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์   เพื่อเร่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้นทดแทนการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในสาขาอาชีพนี้ ซึ่งเป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน รองรับความจำเป็นในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลกยุคการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกด้วย  โดยคาดว่าจะมีประเทศต่างๆ จากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 84 ประเทศ และมีจำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 750 คน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 355 คน กำลังออนไลน์