• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b97679b09ea510d695e856f04a8109cb' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong><span style=\"color: #993300\"><span style=\"background-color: #ffff00; color: #993300\">ไข้ทัยฟอยด์</span></span></strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img height=\"134\" width=\"200\" src=\"http://www.bangkokhealth.com/cimages/typhiod03.jpg\" border=\"0\" />\n</p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #993300\"><u>อาการ</u></span></strong></li>\n</ul>\n<p>\nอาการไข้สูงลอย ปวดศรีษะและหนาวสั่นเป็นอยู่หลายวันอาการระบบทางเดินอาหาร เช่น เบื่ออาหาร ท้องอืดมาก ปวดท้องหลายวันจึงจะถ่ายลักษณะอุจจาระจะเหลว มีกลิ่นเหม็น ม้ามโต ชีพจรเต้นช้าเมื่อเทียบกับอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นจากไข้ อาจเกิดภาวะช็อค หรือภาวะเลือดแข็งตัวกระจายไปทั่วร่างกาย บางรายอาจมีเลือดออกในลำไส้หรือลำไส้ทะลุได้\n</p>\n<p>\nในระยะท้ายของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจะพบว่า ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไม่มีเหงื่อออก ชีพจรช้า ซึม ความไวของประสาทรับเสียงลดลง และอาจมีต่อมน้ำลายหน้าและหูอักเสบ ส่วนไข้พาราทัยฟอยด์ มีอาการคล้ายกับไข้ทัยฟอยด์ แต่อาการน้อยกว่า อัตราป่วยตายก็ต่ำกว่ามาก\n</p>\n<p><span style=\"color: #800000\"></span><span style=\"color: #800000\"></span></p>\n<ul>\n<li><strong><u><span style=\"color: #993300\">การรักษา</span> </u></strong></li>\n</ul>\n<p><span style=\"color: #333333\"></span></p>\n<ol>\n<li><strong><span style=\"color: #800000\"></span></strong>กรณีอาการไม่รุนแรง ผู้ใหญ่ใช้ cotrimoxazole 160/800 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน เด็กใช้ cotrimoxazole 10 มก. <br />\n (trimetroprim) วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน</li>\n<li>กรณีอาการรุนแรง ผู้ใหญ๋ใช้ ciprofloxacin 500 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน เด็กใช้ Ciprofloxacin 10-20 มก.<br />\n วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน หากพบเชื้อที่ดื้อยาดังกล่าวจึงพิจารณาใช้ ceftrixone หรือ ofloxacin</li>\n<li>ปัจจุบันเชื้อ S. typhi มีการดื้อต่อยาที่กำหนดไว้ในการรักษาเพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ป่วยในแถบเอเซีย <br />\n มีการรายงานสายพันธุ์ที่มีความไวต่อยาลดน้อยลงเมื่อเชื้ออยู่ในร่างกาย </li>\n<li>ไม่ควรดูอาการว่า ไข้ลงเร็วหรือช้าว่าเป็นการตอบสนองต่อยาหรือไม่ เพราะไข้จะลงช้า แต่ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายขึ้น </li>\n</ol>\n<p>\n<span style=\"color: #800000\"></span></p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #993300\"><u>การป้องกัน</u></span></strong></li>\n</ul>\n<p>\n</p>\n<p><span style=\"color: #333333\"></span></p>\n<ol>\n<li>ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารและผู้ดูแลผู้ป่วยและเด็กใน<br />\n เรื่องสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด เน้นความสำคัญของการล้างมือ จัดให้มีอ่างล้างมือ </li>\n<li>จัดให้มีการสุขาภิบาล ในเรื่องการกำจัดอุจจาระ และการป้องกันแมลงวัน ในกรณีที่ไม่มีส้วมควรกำจัดอุจจาระด้วยการฝัง <br />\n และที่ฝังจะต้องห่างจากแหล่งน้ำดื่ม </li>\n<li>จัดทำให้แหล่งน้ำสะอาดและใส่คลอรีน รวมทั้งการไหลย้อนกลับของระบบน้ำทิ้งซึ่งอาจปนเปื้อนกับแหล่งน้ำสะอาด <br />\n สำหรับการป้องกันส่วนบุคคลหรือในชุมชนย่อยนั้น น้ำดื่มน้ำใช้ควรได้รับการต้มหรือใส่คลอรีน </li>\n<li>การควบคุมแมลงวัน โดยใช้มุ้งลวด พ่นยาฆ่าแมลงหรือใช้กับดัก ควบคุมการขยายพันธุ์ด้วยการเก็บและทำลายขยะโดยวิธีที่เหมาะสม</li>\n</ol>\n<p align=\"center\">\n<strong><span style=\"background-color: #ffff99\"><a href=\"/node/92944\">&gt;&gt; กลับสู่หน้าหลัก &lt;&lt;</a></span></strong>\n</p>\n<p></p>\n', created = 1716825820, expire = 1716912220, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:b97679b09ea510d695e856f04a8109cb' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ไข้ทัยฟอยด์

ไข้ทัยฟอยด์

 • อาการ

อาการไข้สูงลอย ปวดศรีษะและหนาวสั่นเป็นอยู่หลายวันอาการระบบทางเดินอาหาร เช่น เบื่ออาหาร ท้องอืดมาก ปวดท้องหลายวันจึงจะถ่ายลักษณะอุจจาระจะเหลว มีกลิ่นเหม็น ม้ามโต ชีพจรเต้นช้าเมื่อเทียบกับอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นจากไข้ อาจเกิดภาวะช็อค หรือภาวะเลือดแข็งตัวกระจายไปทั่วร่างกาย บางรายอาจมีเลือดออกในลำไส้หรือลำไส้ทะลุได้

ในระยะท้ายของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจะพบว่า ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไม่มีเหงื่อออก ชีพจรช้า ซึม ความไวของประสาทรับเสียงลดลง และอาจมีต่อมน้ำลายหน้าและหูอักเสบ ส่วนไข้พาราทัยฟอยด์ มีอาการคล้ายกับไข้ทัยฟอยด์ แต่อาการน้อยกว่า อัตราป่วยตายก็ต่ำกว่ามาก

 • การรักษา

 1. กรณีอาการไม่รุนแรง ผู้ใหญ่ใช้ cotrimoxazole 160/800 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน เด็กใช้ cotrimoxazole 10 มก.
  (trimetroprim) วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน
 2. กรณีอาการรุนแรง ผู้ใหญ๋ใช้ ciprofloxacin 500 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน เด็กใช้ Ciprofloxacin 10-20 มก.
  วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน หากพบเชื้อที่ดื้อยาดังกล่าวจึงพิจารณาใช้ ceftrixone หรือ ofloxacin
 3. ปัจจุบันเชื้อ S. typhi มีการดื้อต่อยาที่กำหนดไว้ในการรักษาเพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ป่วยในแถบเอเซีย
  มีการรายงานสายพันธุ์ที่มีความไวต่อยาลดน้อยลงเมื่อเชื้ออยู่ในร่างกาย
 4. ไม่ควรดูอาการว่า ไข้ลงเร็วหรือช้าว่าเป็นการตอบสนองต่อยาหรือไม่ เพราะไข้จะลงช้า แต่ผู้ป่วยจะรู้สึกสบายขึ้น

 • การป้องกัน

 1. ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารและผู้ดูแลผู้ป่วยและเด็กใน
  เรื่องสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด เน้นความสำคัญของการล้างมือ จัดให้มีอ่างล้างมือ
 2. จัดให้มีการสุขาภิบาล ในเรื่องการกำจัดอุจจาระ และการป้องกันแมลงวัน ในกรณีที่ไม่มีส้วมควรกำจัดอุจจาระด้วยการฝัง
  และที่ฝังจะต้องห่างจากแหล่งน้ำดื่ม
 3. จัดทำให้แหล่งน้ำสะอาดและใส่คลอรีน รวมทั้งการไหลย้อนกลับของระบบน้ำทิ้งซึ่งอาจปนเปื้อนกับแหล่งน้ำสะอาด
  สำหรับการป้องกันส่วนบุคคลหรือในชุมชนย่อยนั้น น้ำดื่มน้ำใช้ควรได้รับการต้มหรือใส่คลอรีน
 4. การควบคุมแมลงวัน โดยใช้มุ้งลวด พ่นยาฆ่าแมลงหรือใช้กับดัก ควบคุมการขยายพันธุ์ด้วยการเก็บและทำลายขยะโดยวิธีที่เหมาะสม

>> กลับสู่หน้าหลัก <<

สร้างโดย: 
นางสาวอนัญญา อัศวรุจานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 227 คน กำลังออนไลน์