คอมพิวเตอร์

ประโยชน์จากการเรียนคอมพิวเตอร์
การเรียน คอมพิวเตอร์ จาก ดร.หัสชัย สุทธิรักษ์ ในครั้งนี้มีประโยชน์ มากและ ได้ความรู้มาก ยกตัวอย่างเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. นักศึกษาทุกท่านสามารถสร้างบล๊อคได้ ทำเกิดความภูมิใจและตื่นเต้นที่สามารถ ทำบล๊อคไว้เผยแพร่ความคิดเห็น

2. รู้จักการใช้อินเตอร์เนท ทั้งในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ เผยแพร่ความรู้ผ่านความคิดเห็นของเราผ่านบล๊อค

3. ได้รับความรู้ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท ผ่าน www.google.com จากจุดนี้เราสามารถ นำข้อมูลจากทั่วโลกมา
ใช้ ได้ ทั้งในการจัดทำงานวิจัย หรือเพื่องานส่วนตัว

4. ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม spss. ในการคำนวณ หาค่าทางสถิติในการทำวิจัย

5. นอกจากนั้นยังได้ความรู้ในการวิจัยและความรู้อื่นๆ ที่ อาจารย์ ดร.หัสชัย สุทธิรักษ์ได้แนะนำ สั่งสอน
เขียนโดย ittidet ที่ 23:19 

สร้างโดย: 
dakzajka

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์