ความพอดีที่พอเพียง

  

    
  ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ
  วิริยะ บุญยะนิวาสน์ และคณะ, 2548. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
ชั้นประถมศึกษาปีที่
3. อักษรเจรญทัศน์. กรุงเทพมหานคร 
อุดมพร  อมรธรรม, 2549. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สำนักพิมพ์แสงดาว.กรุงเทพมหานคร 
 
ที่มา  http://www.rta.mi.th/21610u/Data/Data_pro/Popeaing/1.htm

(ข้อมูลจาก : หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%93%E0%B8%B5

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์

 http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm


 

ขอขอบคุณข้อมูลภาพ

 ภาพวาดและภาพถ่ายของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ปีการศึกษา 2553 สำนักการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

พงศธร ทานสัมฤทธิ์. หนังสือ หนังสือ ลูกเอ๋ย เจ้าจงจำ (คัดจากจดหมาย พ่อเตือนลูก โดย หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ 10 เมษายน 2510 ) .ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

 
ขอขอบคุณwww.youtube.com ข้อมูลด้านวิดีโอ
สำหรับพื้นที่ในการupload vdo ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
สร้างโดย: 
นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์