ความพอดีที่พอเพียง

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9. ตัวอย่างคำตอบ เช่น รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอดี, รู้พอประมาณ, 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น, มีความประหยัด, เห็นคุณค่า, มีเหตุผล, 
ไม่โลภ, ไม่เห็นแก่ตัว, ไม่ประมาท เป็นต้น

     10. ตัวอย่างคำตอบ เช่น ประมาณตนได้, รู้จักพอประมาณ, มีเหตุผล,     
 มีความประหยัด, มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี, ใฝ่หาความรู้, มีคุณธรรม,     
ซื่อสัตย์, อดทน, พากเพียร, ใช้สติในการดำรงชีวิต,รู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เป็นต้น
   
 
สร้างโดย: 
นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 523 คน กำลังออนไลน์