ดาราศาสตร์

            ฮิปปาคัส (Hipparchus) ได้สร้างผลงานทางดาราศาสตร์ที่เป็นประโยชน์มากมาย แม้ว่าท่านจะยังคงยึดแนวความคิดเดิมเกี่ยวกับโลก
เป็นศูนย์กลางของเอกภพ  แต่ได้พัฒนาเทคนิคการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ขั้นสูงในสมัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับการวัดตำแหน่ง
ทางดาราศาสตร์ (Positional Astronomy) และเป็นคนแรกที่ทำแคตาล๊อกของดาวฤกษ์อย่างเป็นระบบ
          ในปีคริสตศักราช 140  พโทเลมี (Ptolemy) ปราชญ์แห่งอเลกซานเดรียอีกท่านหนึ่ง  ที่ได้รวบรวมแนวความคิดของ อาริสโตเติล
ปีทากอรัส และฮิปปาคัส ผนวกเข้ากับแนวความคิดของท่านเอง  สร้างแบบจำลองของเอกภพที่มีชื่อว่า ระบบของพโทเลมี (Ptolemaic System)
โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพจากอาริสโตเติล
           การปฏิวัติทางดาราศาสตร์ เริ่มเมื่อ ปี ค.ศ.1543  เมื่อ นิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus)นักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์
และเยอรมัน ตีพิมพ์หนังสือ ชื่อ “การโคจรของวัตถุท้องฟ้า (The Revolutions of the Heavenly Bodies)”
            โยฮันส์ เคปเลอร์ (Johannes Kepler)  ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยของไทโค บราเฮ ได้นำเอาผลการสังเกตการณ์ของบราเฮ ซึ่งทำเอาไว้
มากมาย  ในสมัยบราเฮยังมีชีวิตอยู่  มาวิเคราะห์และยืนยันว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ตามทฤษฎีของคเปอร์นิคัส

            
                    ฮิปปาคัส                                            พโทเลมี                             นิโคลัส โคเปอร์นิคัส                        โยฮันส์ เคปเลอร์

                                                        ที่มา : www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson1.ppt

            กาลิเลโอ  กาลิเลอี  (Galileo Galilei)  เป็นนักดาราศาสตร์คนสำคัญที่บุกเบิกวิชาดาราศาสตร์ยุคใหม่  เป็นคนแรกที่ใช้กล้องที่
ประกอบด้วยระบบเลนส์ส่องดูวัตถุท้องฟ้าและบันทึกสิ่งที่ค้นพบมากมาย

                                                       

                                                  ที่มา : www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson1.ppt
                                                         

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค / พัชรี วิเศษชาติ

สุดยอด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 180 คน กำลังออนไลน์