ดาราศาสตร์

ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์
             1) โฟโตสเฟียร์ (Photosphere) เป็นบรรยากาศชั้นในสุดของดวงอาทิตย์ เป็นบริเวณที่มีการแผ่ สเปกตรัมแบบต่อเนื่อง
(Continuous Spectrum) ออกมาบรรยากาศชั้นนี้มีปรากฏการณ์ การเกิดดอกดวงแบบสว่าง (Bright Granulations) และแฟคิวเล (Faculae)
นอกจากนั้น ยังมีจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) ซึ่งเกิดจากแก๊ซที่อย่เหนือโฟโตสเฟียร์ขึ้นไป 
                                                                
                                                    ที่มา :  www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson6.ppt

               2) โครโมสเฟียร์ (Chromosphere) เป็นบรรยากาศที่อยู่เหนือชั้นโฟโตสเฟียร์ขึ้นมา บรรยากาศชั้นนี้มีสีแดงซึ่งเกิดจากการลุกจ้า
(Glow) ของไฮโดรเจน กิ นอาณาบริเวณหลายพันกิโลเมตรเหนือโฟโตสเฟียร์ขึ้นมา ชั้นต่ำสุดเรียกว่า ชั้นวกกลับ(Reversing Layer) นอกจากนั้น
บรรยากาศชั้นนี้ยังมีการพลุ่งของพวยแก๊ซ (Prominence) ขึ้นไปสู่หลายหมื่นกิโลเมตรด้วย
                                                                         
                                                             ที่มา : www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson6.ppt

             3) โคโรนา (Corona) เป็นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ จะเห็นได้ชัดขณะที่เกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวง
                                                                        
                                                         ที่มา :  www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson6.ppt

              ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง ชนิดสเปกตรัม    G2  อุณหภูมิผิวประมาณ 6,000 เคลวิน มีองค์ประกอบ ส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน
แต่เนื่องจากมีองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้มาจากเนบิวลาใหม่ แสดงว่ามีอายุปานกลาง ประมาณ 5,000 ล้านปีมาแล้ว และจะมีอายุต่อไปอีกประมาณ
5,000 ล้านปีจึงจะกลายเป็นดาวแคระดำในที่สุด

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค / พัชรี วิเศษชาติ

สุดยอด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 376 คน กำลังออนไลน์