เรื่อง งานนำเสนอโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ( Microsoft Powerpoint)

 
การนำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล  เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการทำงานอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจในข้อมูลที่ต้องการนำเสนอการนำเสนอสามารถทำได้

หลายวิธี ปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  สิ่งพิมพ์  สไลด์  และเว็บเพจ เป็นต้น

      รายละเอียดเรื่องที่ศึกษา
            หน้าแรก
Surprised ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Tongue out สาระสำคัญ
Undecided รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอ
Innocent หลักการออกแบบงานนำเสนอ
Embarassed ลักษณะโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
Money mouth การเรียกใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
Kiss หน้าต่างโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
Sealed การสร้างและตกแต่งกล่องข้อความ
Cool กิจกรรม / ตอบคำถาม
สร้างโดย: 
ครูพรีรัตน์ เพชรแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์