สร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรม paint

      แถบเครื่องมือมีไว้สำหรับสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการโดยสามารถเลือกลักษณะของเครื่องมือที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือ ดังนี้

      1.       เลือกแบบอิสระ   ใช้สำหรับตัดบางส่วนของภาพแบบอิสระ  
     2.        เลือกแบบสี่เหลี่ยม   ใช้สำหรับตัดบางส่วนของภาพแบบสี่เหลี่ยม 
     3.        ยางลบ     ใช้สำหรับลบส่วนที่ไม่ต้องการออก 
     4.        กระป๋องสี  ใช้สำหรับเทสีลงในบริเวณที่เลือก หลังจากทำการเลือกสีแล้ว 
     5.        หลอดดูดสี  ใช้สำหรับเลือกหรือดูดสีตัวอย่างในบริเวณที่ต้องการ 
     6.        แว่นขยาย   ใช้สำหรับขยายภาพให้มองเห็นได้ใหญ่ขึ้น
     7.        ดินสอ   ใช้สำหรับวาดหรือเขียนอย่างอิสระ
     8.        แปรงทาสี  ใช้สำหรับทาสีบริเวณที่ต้องการ โดยเลือกสีและขนาดของแปรงได้
     9.       สเปรย์พ่นสี  ใช้สำหรับพ่นสีบริเวณที่ต้องการโดยเลือกสีและรูปแบบของแปรงได้
     10.     ตัวอักษร  ใช้สำหรับเติมข้อความลงในรูปภาพ
     11 .    เส้นตรง  ใช้สำหรับวาดเส้นตรง
     12.     เส้นโค้ง  ใช้สำหรับวาดเส้นโค้ง
     13.     สี่เหลี่ยม   ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม
     14.     รูปหลายเหลี่ยม  ใช้สำหรับวาดรูปสามเหลี่ยม
   15.       วงกลม  ใช้สำหรับวาดวงกลม
   16.       สี่เหลี่ยมุมมน   ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน

 

 

สร้างโดย: 
นางจินตนา ม่วงศรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์