การตัดเย็บกระเป๋าผ้า

รูปภาพของ attaphonsaynet
 

 

สวัสดีครับ ผม เด็กชายอรรถพล สายเนตร และคุณครูดรุณี ทุมมากรณ์ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
             ขอต้อนรับทุกท่าน มาร่วมแบ่งปันการเรียนรู้การทำกระเป๋าผ้ากันนะครับ

       ปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างหนัก  จึงมีการรณรงค์
ให้ช่วยกันลด “ภาวะโลกร้อน” กันมากขึ้น  ดังนั้น การใช้“กระเป๋าผ้า” 
เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง และงานตัดเย็บผ้า เป็นงานฝีมือ
และเป็นงานอาชีพที่เป็นที่ยอมรับในชนบท  เนื้อหาสาระมีอยู่ในหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงาน
และส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน  กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้ายดิบง่าย ๆ
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  ฝึกทักษะ และฝึกงานอาชีพ
ให้เกิดขึ้นในชุมชน

==============================================================

สร้างโดย: 
อรรถพล สายเนตร และ คุณครูดรุณี ทุมมากรณ์ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์