แบบฝึกหัด

 

    พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด

1. รหัสลำลองเป็นเครื่องมือที่ใช้ออกแบบขั้นตอยวิธีแก้ปัญหาที่ใช้สัญลักษณ์แทนแต่ละขั้นตอนของการทำงาน

2. การระบุข้อมูลเข้าและข้อมูลออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ปัญหา

3. เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาอาจเป็นเครื่องคิดเลขธรรมดาก็ได้

4. เมื่อสามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้ ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้ว

5. ผังงานที่ดีต้องอาศัยภายในหน้าเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่นได้

6. หำหนดค่าตัวแปร age ให้แป็น 16 ในผังงาน ใช้สัญลักษณ์ 16>age

7. การนำตัวแปรที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำใหม่เพื่อเก็บค่าอื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในการเขียนขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา

8. โครงสร้างแบบลำดับประกอบด้วยการตัดสินใจและการวนซ้ำ

9. โครงสร้างทางเลือกแบบ if-then มีสองทางเลือก แต่โครงสร้างแบบ if-than-else มีสามทางเลือกที่เป็นไปได้

10. โครงสร้างการวนซ้ำแบบ while มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่วนรอบการทำงานใหม่ที่ตอนต้นก่อนการวนรอบจะเริ่มต้นขึ้น

 

สร้างโดย: 
คุณครูโยธิน พิภพเรืองรอง และ นางสาวปิยมาศ ลุ่มเพชรมงคล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 543 คน กำลังออนไลน์