เฉลยแบบทดสอบ

๑. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ"วรรณคดี"

ก. ความรู้สึกนึกคิดของกวี ซึ่งถอดออกมาจากจิตใจให้ปรากฎเป็นรูปหนังสือ

ข. หนังสือที่มีลักษณะเรียบเรียงถ้อยคำเกลี้ยงเกลาเพราะพริ้งมีรสปลุกมโนคติ

ค. บทประพันธ์ที่มุ่งให้ความเพลิดเพลิน ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน

ง. หนังสือที่แต่งขึ้นมา โดยไม่มีการลำดับเรื่องราว ไม่เกิดความรู้สึกร่วม

เฉลย  ง. หนังสือที่แต่งขึ้นมา โดยไม่มีการลำดับเรื่องราว ไม่เกิดความรู้สึกร่วม

๒. ความหมายของร้อยกรองคือ

ก. บทประพันธ์ที่แต่งให้ไม่มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน

ข. บทประพันธ์ที่แต่งให้มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน  ไม่ต้องตามแบบอย่างฉันทลักษณ์

ค.บทประพันธ์ที่แต่งให้มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะของคำตามหลักที่กำหนดไว้ในฉันทลักษณ์หรือตำรากลอนต่าง ๆ เช่น มีครุ ลหุ เอก โท

ง. บทประพันธ์ที่แต่งในลักษณะร่ายยาว

เฉลย   ค. บทประพันธ์ที่แต่งให้มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะของคำตามหลักที่กำหนดไว้ในฉันทลักษณ์หรือตำรากลอนต่าง ๆ เช่น มีครุ ลหุ เอก โท

 

๓.  ข้อใดเป็นรูปแบบของร้อยกรองวรรณคดีที่แบ่งตามรูปแบบคำประพันธ์ที่ใช้แต่งเรื่องทุกคำ

ก. คำหลวง คำฉันท์ นิราศ

ข. ลิลิต ร่ายยาว กาพย์ห่อโคลง

ค. ร่ายยาว คำหลวง นิทานคำสอน

ง. คำโคลง คำกลอน คำสอน

เฉลย   ข. ลิลิต ร่ายยาว กาพย์ห่อโคลง

๔. วรรณคดีไทยแบ่งสมัยการแต่งได้กี่แบบ อะไรบ้าง

ก. ๓ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยสุโขทัย 
    ๒.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
    ๓.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

ข. ๒ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยอยุธยา 
    ๒.วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

ค. ๕ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยสุโขทัย
    ๒.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
    ๓.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
    ๔.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
    ๕.วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

ง. ๖ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยสุโขทัย
    ๒.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
    ๓.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
    ๔.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
    ๕.วรรณคดีสมัยธนบุรี
    ๖.วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

เฉลย  ง. ๖ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยสุโขทัย
            ๒.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
               ๓.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
                ๔.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
  ๕.วรรณคดีสมัยธนบุรี
          ๖.วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

 

5.วรรณคดีสำคัญที่สันนิษฐานว่าเกิดในสมัยสุโขทัยมี ๔ เรื่อง ยกเว้นในข้อใด

ก. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ จารึกสุโขมัย ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข. ไตรภูมิพระร่วง ( ไตรภูมิกถา หรือ เตภูมิกถา )

ค. ขุนช้าง ขุนแผง

ง. คำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ( นางนพมาศ )

เฉลย  ค. ขุนช้าง ขุนแผง

 

6. ข้อใดไม่ใช่นิสัยของนางกากี

ก. รักเดียวใจเดียว

ข. ชอบพูดปด

ค. มีสติปัญญาในการคิด

ง. มีไหวพริบในการเอาตัวรอด

เฉลย  ก. รักเดียวใจเดียว

 

7. เตียวเสี้ยนเป็นนางในวรรณคดีจากเรื่องใด

ก. มังกรหยก

ข. ซานกั๋วเหยี่ยนอี้

ค. หงโหล่วเหมิง

ง. ซีอิ๋วจี้

เฉลย  ข. ซานกั๋วเหยี่ยนอี้

 

8. เพราะอะไรนางอัวดัดถึงต้องแกล้งทำเป็นตาย

ก. เพื่อหลบหนีการประหารชีวิต

ข. เพื่อจะได้หลบหนีออกนอกวังไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

ค. จะได้รับพระราชทานเงินทำศพ จะได้นำเงินมาใช้ใหม่

ง. จะได้ไม่ต้องถูกลงโทษเพราะแอบขโมยของ

เฉลย  ค. จะได้รับพระราชทานเงินทำศพ จะได้นำเงินมาใช้ใหม่

9. ลักษณะนิสัยของนางมโนราห์คือข้อใด

ก. ความรักและความสัตย์

ข. ความอกตัญญู

ค. ความไม่รักนวลสงวนตัว

ง. ความไม่มีความเมตตากรุณา 

เฉลย  ก. ความรักและความสัตย์

 

10. ข้อใดไม่ใช่ฐานะของนางละเวงวัณฬา

ก. เป็นหญิงฝรั่ง

ข. เป็นธิดาเมืองลังกา

ค. เป็นน้องสาวของอุศเรน

ง. เป็นคู่หมั้นของพระอภัยมณี

เฉลย  ง. เป็นคู่หมั้นของพระอภัยมณี

       
        
สร้างโดย: 
นางสาววาสินี เที่ยงน่วม และ อ.ศรีสวสาดิ์ บุนนาค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 266 คน กำลังออนไลน์