คำที่เริ่มต้นพยางค์ด้วย กะ กับ กระ

คำที่เริ่มต้นพยางค์ด้วย
กระ กับ กะ เนื่องมาจากคำใช้ได้ทั้ง กระ และ กะ ซึ่งจะต้องจดจำเป็นคำๆไปดังนี้
1. คำที่ใช้เฉพาะ กระ- เช่น
    กระเกรียว         กระงกกระเงิ่น     กระง่อนกระแง่น
    กระจอนหู         กระชัง         กระเช้า
    กระโชก         กระซู่         กระเทือน
    กระแทะ        กระบวน         กระบอง
    กระบือ         กระป๋อหลอ     กระผม
    กระมอมกระแมม     กระยาเสวย     กระเย้อกระแหย่ง
    กะลา         กระวนกระวาย     กระโวยกระวาย
    กระแส         กระหม่อม          กระหย่อม
2. คำที่ใช้เฉพาะ กะ- เช่น
    กะเกณฑ์         กะแช่         กะดำกะด่าง
    กะต๊วก         กะทัดรัด         กะทันหัน
    กะทิ         กะทือ         กะเทย
    กะเทาะ         กะแท้         กะบังลม
กะปริบกะปรอย      กะปลกกะเปลี้ย      กะปวกกะเปียก
    กะป้ำกะเป๋อ     กะเปิ้บกะป๊าบ      กะโปโล
    กะเผลก          กะพง         กะพรวดกะพราด
    กะพร่องกะแพร่ง     กะพริบ         กะพรุน
    กะพ้อ         กะเพราะ        กะร่องกะแร่ง
    กะรุ่งกะริ่ง          กะเร่กะร่อน        กะล่อน
    กะลา         กะลิงปลิง          กะหนุงกะหนิง
    กะหลีหะหลอ        กะหลุกกะหลิก     กะเอว
3. คำที่ใช้ได้ทั้ง กะ- และ กระ – เช่น
    กะเง้ากะงอด       กะจก          กะจ้อยร่อย     กะจง
    กะจิริด         กะจุ๋มกะจิ๋ม     กะเจิดกะเจิง        กะแจะ
    กะฉ่อน         กะฉับกะเฉง     กะเฉด         กะชอน
    กะชาย         กะชุ่มกะชวย        กะแชง         กะซิบ
    กะเซ็น         กะแซะ         กะด้ง         กะด้าง
    กะดี่         กะตุ้งกะติ้ง     กะดุบกะดิบ     กะเดียด
    กระตือรือร้น       กะตัก         กะตุ้งกะติ้ง      กะตุ้น
    กะเตื้อง         กะโตกกะตาก       กะถิน         กะเถิบ
    กะทง         กระทะ         กะทำ         กะทิง
    กะทืบ         กะทุ้         กะเทียม         กะแทก
    กะนั้น         กะบวย         กะบุง         กะเป๋า         กะพัน
    กระเพาะ         กะมิดกะเมี้ยน     กะย่องกะแย่ง       กะวาน
    กะวีกะวาด     กะสวย         กะสาบ         กะสาย
    กะเสือกกะสน      กะเส็นกะสาย       กะหนาบ         กะหืดกะหอบ
    กะโห้         กะออม         กะอ้อมกะแอ้ม     กะไอ

                                                                                                                            

สร้างโดย: 
ครูยุวดี เปาอินทร์ นางสาวอรนุช ชำนาญจิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์