• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:88b4e61481af6e5bed42a1f9044ff641' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><blockquote><h2 align=\"center\">การติดต่อข่าวสารกันของมนุษย์ในสมัยโบราณ</h2>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<script type=\"text/javascript\">// <![CDATA[\n google_ad_client = \"ca-pub-4345580538062578\";\n google_ad_slot = \"8189464773\";\n google_ad_width = 320;\n google_ad_height = 100;\n// ]]></![cdata[></script><!-- tgv-cms-nodebook_320x100 --><!-- tgv-cms-nodebook_320x100 --><script type=\"text/javascript\" src=\"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js\">// <![CDATA[\n\n// ]]></![cdata[></script></p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; การติดต่อข่าวสารกันของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวิธีการต่างๆ ดังนี้</p>\n<p align=\"center\">&nbsp;<img src=\"http://www.thaigoodview.com/files/u1197/1962.jpg\" alt=\"\" width=\"330\" height=\"199\" /></p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><strong>ม้าเร็ว</strong> <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ผู้ส่งสารในระบบ \"ม้าเร็ว\" นี้ ก็นับว่าดีทีเดียว คือไม่ล่าช้า ทั้งยังส่งข่าวได้ทันใจ ซึ่ง ชาวจีนโบราณมีการพัฒนาระบบการส่งข่าวทางไกลให้ คล่องตัวตลอดมา โดยระบบเฟื่องสุดขีดในช่วงที่มองโกลมาจัดการ (จริงๆ แล้วมีการพัฒนากันมานานก่อนหน้านั้นเป็น 100 ปีทีเดียว)<br /> &nbsp;</p>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n<p align=\"center\"><img src=\"http://www.thaigoodview.com/files/u1197/petbird0301.gif\" alt=\"\" /></p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><strong>นกพิราบสื่อสาร <br /> </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 การสื่อสารระหว่างทหารที่ออกรบในสมรภูมิกับศูนย์บัญชาการ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก ถ้าจะใช้ทหารเดินเท้าในการส่งข่าว ไหนจะต้องหลบหลีกให้พ้นสายตาข้าศึก และต้อง เผชิญอุปสรรคนานัปการ ทั้งภูมิอากาศและภูมิประเทศที่กันดาร นกพิราบสื่อสาร จึงถูกนำมาใช้ในการส่งข่าวสารจากสมรภูมิกลับสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ</p>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><strong>เคอร์ซัส พับลิคัส</strong><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ส่วนทางโรมันก็มีระบบที่ละเอียดซับซ้อนในการติดต่อส่งข่าวสารเช่นเดียวกัน ซึ่งเรียกเป็นภาษา โรมัน ว่า เคอร์ซัส พับลิคัส ระบบของโรมันนี้นับว่าฉลาดไม่น้อย คือใช้แบบส่งเป็นทอด หรือวิ่งผลัด ซึ่งทำให้ การส่งข่าวสารผ่านตลอดทั่วแดนได้โดยง่าย มีความสะดวก คล่องตัวขึ้น รวมทั้งมีการตรวจ ตราอย่างเข้มงวด มีเครือข่ายโยงใยในระบบตรวจสอบของรัฐ ซึ่งจะการันตีเรื่องความแม่นยำ และ ความน่าเชื่อถือในเรื่องของหลวงได้ดีด้วย แม้ตอนที่อาณาจักรโรมันแตก ระบบเคอร์ซัส พับลิคัส นี้ยัง ยืนหยัดใช้กันอยู่พอสมควร</p>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n<div style=\"text-align: center;\"><strong> <img src=\"http://www.thaigoodview.com/files/u1197/3773.jpg\" alt=\"\" width=\"254\" height=\"350\" /> </strong></div>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>ระบบไปรษณีย์<br /> </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ครั้นถึงยุคกลางของยุโรป ก็มีวิธีการอื่นขึ้นมา ซึ่งเกิดจากการค้าขายที่เฟื่องฟู โดยเฉพาะในอิตาลี ติดต่อส่งสินค้าการพาณิชย์ กันในเมืองใหญ่ๆ เช่น จากเวนิส ถึง คอนสแตนติโนเปิลฯ ต่อมามีความเจริญก้าวหน้าของระบบการศึกษา ตลอดจนระบบการพิมพ์ก็มีการพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้น รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และข้ามทวีป เมื่อมี การเขียนจดหมายมากขึ้น และมีความต้องการสื่อสารอย่างเร่งรีบขึ้น จึงมีกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นความ สำคัญของการทำกิจการทำนองนี้ เช่น ครอบครัวแท็กซี่ (TAXIS FAMILY) ซึ่งมีกำเนิดอยู่ใน เบอร์กา- โม ประเทศอิตาลี พวกเขาได้จัดตั้งระบบไปรษณีย์ ระหว่างชาติขนาดมหึมา ใช้คนส่งสารถึง 2 หมื่น คน เพื่อส่งไปรษณีย์ทั่วยุโรป<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ขณะเดียวกัน ระบบไปรษณีย์ภายในประเทศก็เจริญเติบโตขึ้น มีการจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1627 และในอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1635 ระบบการจัดการของรัฐนั้นได้ พยายามควบคุมให้การส่งเอกสารของทางราชการเป็นไปอย่างรัดกุม&nbsp;&nbsp; อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง เอกชนก็เข้ามาตั้งกิจการ เย้ยระบบผูกขาดของรัฐจนได้ ต่อมามีการ พัฒนาขึ้นหลายวิธี เช่นใน ศตวรรษที่ 18 และ 19 มีการใช้รถโค้ชเทียมม้า ทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้น มีบุคคลคนหนึ่งที่เปิดการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบไปรษณีย์อังกฤษในศตวรรษที่ 19 เขาคือ โรว์แลนด์ ฮิล เข้ามาจัดการระบบจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>\n<blockquote><p>แหล่งที่มาของข้อมูล</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://pirun.ku.ac.th/~g5086066/report1g2.doc\">http://pirun.ku.ac.th/~g5086066/report1g2.doc</a></li>\n<li><a href=\"http://std.kku.ac.th/4630801725/Technology%20Internet/e-mail.doc\">http://std.kku.ac.th/4630801725/Technology%20Internet/e-mail.doc</a></li>\n<li><a href=\"http://news.sanook.com/scoop/scoop_100982.php\">http://news.sanook.com/scoop/scoop_100982.php</a></li>\n<li><a href=\"http://lightning.prohosting.com/~thaiview/tvhistory.htm\">http://lightning.prohosting.com/~thaiview/tvhistory.htm</a></li>\n<li><a href=\"http://202.129.53.76/watcharee/n6.html\">http://202.129.53.76/watcharee/n6.html</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>\n<li><a href=\"http://dusithost.dusit.ac.th/librarian/it107/C6.htm\">http://dusithost.dusit.ac.th/librarian/it107/C6.htm</a></li>\n<li><a href=\"http://surinrelations.org.www.readyplanet.net/index.php?lay=show&amp;ac=article&amp;Id=251289\">http://surinrelations.org.www.readyplanet.net/index.php?lay=show&amp;ac=article&amp;Id=251289</a></li>\n</ul>\n</blockquote>\n<p>&nbsp;</p>\n<p align=\"center\"><img src=\"http://www.thaigoodview.com/files/u1197/reply-00000028359_0.gif\" alt=\"/files/u1197/reply-00000028359_0.gif\" /></p>\n<p>&nbsp;</p>\n', created = 1721264576, expire = 1721350976, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:88b4e61481af6e5bed42a1f9044ff641' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

0202 การติดต่อข่าวสารกันของมนุษย์ในสมัยโบราณ

การติดต่อข่าวสารกันของมนุษย์ในสมัยโบราณ

          การติดต่อข่าวสารกันของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

 

ม้าเร็ว
          ผู้ส่งสารในระบบ "ม้าเร็ว" นี้ ก็นับว่าดีทีเดียว คือไม่ล่าช้า ทั้งยังส่งข่าวได้ทันใจ ซึ่ง ชาวจีนโบราณมีการพัฒนาระบบการส่งข่าวทางไกลให้ คล่องตัวตลอดมา โดยระบบเฟื่องสุดขีดในช่วงที่มองโกลมาจัดการ (จริงๆ แล้วมีการพัฒนากันมานานก่อนหน้านั้นเป็น 100 ปีทีเดียว)
 

 

นกพิราบสื่อสาร
         ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 การสื่อสารระหว่างทหารที่ออกรบในสมรภูมิกับศูนย์บัญชาการ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก ถ้าจะใช้ทหารเดินเท้าในการส่งข่าว ไหนจะต้องหลบหลีกให้พ้นสายตาข้าศึก และต้อง เผชิญอุปสรรคนานัปการ ทั้งภูมิอากาศและภูมิประเทศที่กันดาร นกพิราบสื่อสาร จึงถูกนำมาใช้ในการส่งข่าวสารจากสมรภูมิกลับสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ

 

เคอร์ซัส พับลิคัส
          ส่วนทางโรมันก็มีระบบที่ละเอียดซับซ้อนในการติดต่อส่งข่าวสารเช่นเดียวกัน ซึ่งเรียกเป็นภาษา โรมัน ว่า เคอร์ซัส พับลิคัส ระบบของโรมันนี้นับว่าฉลาดไม่น้อย คือใช้แบบส่งเป็นทอด หรือวิ่งผลัด ซึ่งทำให้ การส่งข่าวสารผ่านตลอดทั่วแดนได้โดยง่าย มีความสะดวก คล่องตัวขึ้น รวมทั้งมีการตรวจ ตราอย่างเข้มงวด มีเครือข่ายโยงใยในระบบตรวจสอบของรัฐ ซึ่งจะการันตีเรื่องความแม่นยำ และ ความน่าเชื่อถือในเรื่องของหลวงได้ดีด้วย แม้ตอนที่อาณาจักรโรมันแตก ระบบเคอร์ซัส พับลิคัส นี้ยัง ยืนหยัดใช้กันอยู่พอสมควร

 

 

ระบบไปรษณีย์
             ครั้นถึงยุคกลางของยุโรป ก็มีวิธีการอื่นขึ้นมา ซึ่งเกิดจากการค้าขายที่เฟื่องฟู โดยเฉพาะในอิตาลี ติดต่อส่งสินค้าการพาณิชย์ กันในเมืองใหญ่ๆ เช่น จากเวนิส ถึง คอนสแตนติโนเปิลฯ ต่อมามีความเจริญก้าวหน้าของระบบการศึกษา ตลอดจนระบบการพิมพ์ก็มีการพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้น รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และข้ามทวีป เมื่อมี การเขียนจดหมายมากขึ้น และมีความต้องการสื่อสารอย่างเร่งรีบขึ้น จึงมีกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นความ สำคัญของการทำกิจการทำนองนี้ เช่น ครอบครัวแท็กซี่ (TAXIS FAMILY) ซึ่งมีกำเนิดอยู่ใน เบอร์กา- โม ประเทศอิตาลี พวกเขาได้จัดตั้งระบบไปรษณีย์ ระหว่างชาติขนาดมหึมา ใช้คนส่งสารถึง 2 หมื่น คน เพื่อส่งไปรษณีย์ทั่วยุโรป
             ขณะเดียวกัน ระบบไปรษณีย์ภายในประเทศก็เจริญเติบโตขึ้น มีการจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1627 และในอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1635 ระบบการจัดการของรัฐนั้นได้ พยายามควบคุมให้การส่งเอกสารของทางราชการเป็นไปอย่างรัดกุม   อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง เอกชนก็เข้ามาตั้งกิจการ เย้ยระบบผูกขาดของรัฐจนได้ ต่อมามีการ พัฒนาขึ้นหลายวิธี เช่นใน ศตวรรษที่ 18 และ 19 มีการใช้รถโค้ชเทียมม้า ทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้น มีบุคคลคนหนึ่งที่เปิดการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบไปรษณีย์อังกฤษในศตวรรษที่ 19 เขาคือ โรว์แลนด์ ฮิล เข้ามาจัดการระบบจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล

 

/files/u1197/reply-00000028359_0.gif

 

สร้างโดย: 
ปราญชลี ศาศวัตเตชะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 291 คน กำลังออนไลน์