การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

รูปภาพของ ablpnudom

ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
       อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านซึ่งใช้อยู่เป็นประจำ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเหล่านี้เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง อาจเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซม จะทำให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และประหยัดค่าใช้เครื่องมือจ่ายในการซื้อใหม่

หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
1.ซ่อมแซมทันที่ที่พบร่องรอยการชำรุด ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้
2.สำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ของใช้ และลักษณะการชำรุดของอุปกรณ์ของใช้
3. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้
4. เตรียมเครื่องมือเครื่องช่างที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุด
5.ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ด้วยความประณีต ระมัดระวัง
6.ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้หลักซ่อมแซม

ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านใหม่ปกรณ์ของใช้
/2.เพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือช่างซ่อมอุปกรณ์ของใช้
3.เพิ่มคุณค่าในการใช้เครื่องใช้ด้วยความระมัดระวัง

กระบวนการขั้นตอนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
1.วางแผนการทำงานเป้าหมาย
   -กำหนดเป้าหมาย
   -กำหนดวิธีการทำงานและเครื่องมือที่ใช้งาน
2.ปฏิบัติงานตามแผน
3.ประเมินผลการทำงาน

สร้างโดย: 
ablpnudom

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์