ข้อสอบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท้ายหน่วยที่ 1) ป.1

รูปภาพของ supatkul

ข้อสอบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท้ายหน่วยที่ 1) ป.1

1. ภาพ ตรงกับพยัญชนะตัวใด

  ก. พ
  ข. ฟ
  ค. ภ
2. ข้อใดอ่านผิด
  ก. ท อ่านว่า ทอ
  ข. ธ อ่านว่า ทอ
  ค. ฐ อ่านว่า ทอ
3. พยัญชนะใดอ่านออกเสียงต่างกัน
  ก. ฑ – ฒ
  ข. ฎ – ด
  ค. พ – ผ
4. ข้อใดคือวิธีการเขียนสระ า ที่ถูกต้อง
  ก.
  ข.
  ค.
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ก. สระ–า เป็นสระเสียงยาว
  ข. สระ-า เป็นสระเสียงสั้น
  ค. สระ–า เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะ
6. ภาพ ข้อใดอ่านถูกต้อง
  ก. ตอ – อา – ตา
  ข. ตอ – ตา – อา
  ค. ตอ – ออ – อา
7. ข้อใดต่างจากพวก
  ก. มานา
  ข. หายา
  ค. เฮฮา
8. ข้อใดมีความหมายตรงกับภาพ
  ก.
  ข.
  ค.
9. ข้อใดคือวิธีการเขียน สระอู ที่ถูกต้อง
  ก.
  ข.
  ค.
10. คำว่า ดู อ่านอย่างไร ถูกต้อง
  ก. ดอ–ออ-ดู
  ข. ดอ–ดู–อู
  ค. ดอ–อู-ดู
11. จากภาพตรงกับข้อใด
  ก.
  ข.
  ค.
12. ข้อใดมีสระแตกต่างกัน
  ก. ขาพามา
  ข. ตามานา
  ค. กาดูปู
13. ข้อใดถูกต้อง
  ก. += 2
  ข. 4 = +
  ค. = 4
ข้อ 14-16 จงเติมคำลงในช่องว่าง
14. ตา กล้า และ อา ....................กา
  ก. อา
  ข. ดู
  ค. นา
15. กล้าอยู่กับ....................
  ก. อา
  ข. ดู
  ค. นา
16. อาอยู่ที่............................
  ก. อา
  ข. ดู
  ค. นา
17. ข้อใดต่างจากพวก
  ก. ๖ - 6 -
  ข. - ๒ - 2
  ค. ๕ - 4 -
ข้อ 18-20 จงเลือกคำตอบที่เหมาะสม
18. ผมชื่อ.............................
  ก. โรงเรียนอักษรเจริญวิทยา
  ข. ป. 1 / 1
  ค. ด.ช. หนักแน่น  สมชื่อ
19. ชื่อเล่นว่า..........................
  ก. เจี๊ยบ
  ข. ด.ช. หนักแน่น  สมชื่อ
  ค. 6
20. อายุ.............................ปี
  ก. ป. 1 / 1
  ข. 6
  ค.

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

ดีมาก ๆ มีความน่าสนใจ เมื่อทำแบบทดสอบก็สนุกไปด้วย ชวนให้คิด และจะนำไปให้นักเรียนลองทำดู ขอบคุณที่มีสิ่งดี ๆ มาให

ผมเห็นว่าดีมากเลยทีเดียวสำหรับการเรียนสมัยนี้ที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการเรียนการสอน ทำให้ไม่น่าเบื่อ และเด็ก ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย และเพลิดเพลินมากกว่าการนั่งอ่านแต่หนังสือเพียงอย่างเดียว ขอเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำทุกท่านที่นำเสนอผลงานนี้ออกมา และขอให้ตั้งใจทำต่อไป เพื่อกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

เยี่ยมมากครับ แต่อย่ารู้ว่าสร้างได้อย่างไร ยากไหม และอีกเรื่องครับ อยากจะทำแบบเรื่องนก ต้องทำอย่างไรอธิบายหน่อยได้หรือเปล่าครับ หรือ แบบนี้ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/thai_language/in...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์