ข้อมูล

รูปภาพของ askkps

 ข้อมูล   หมายถึง

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจาก การ ดำเนินงาน หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจได้ทันที จะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว ข้อมูลอาจได้มาจาก  การสังเกตุ การสำรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการนับ

ตัวอย่างเช่น  นักเรียนสังเกตุเห็นต้นมะม่วงมีผลสุก ซึ่งเมื่อนับผลมะม่วงสุกแล้ว นับได้ 15 ลูก  นั้นคือข้อมูลที่ได้จากการสังเกตุและการนับจำนวน

                     ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  เช่น  ครูให้นักเรียนไปถามเพื่อน ๆ ในห้อง ว่า เพื่อน ๆ ชอบทานผลไม้ชนิดอะไรบ้าง ข้อมูลที่นักเรียนไปสอบถามมา ก็คือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

                     สรุป ข้อมูล คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นความจริง คือข้อมูลทั้งสิ้น เช่น โต๊ะเรียน เพื่อน ๆ ห้องเรียน ต้นไม้ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม   http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html

สร้างโดย: 
kps

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์