• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:41722ba719ea21b202d71490edf9c96c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<span style=\"color: #0000ff\"><strong>ประโยชน์ของพลังงานน้ำ</strong></span> \n</p>\n<p>\n<strong><span style=\"color: #000000\">ประโยชน์ของพลังงานน้ำ</span><br />\n</strong>          พลังงานน้ำ มีประโยชน์หลายอย่างในการนำมาใช้ ประโยชน์หลักๆ มีดังนี้\n</p>\n<p>\n          - พลังงานน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่หมดสิ้น คือเมื่อใช้พลังงานของน้ำส่วนหนึ่งไปแล้วน้ำส่วนนั้นก็จะไหลลงสู่ทะเลและน้ำในทะเลเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำ เมื่อไอน้ำรวมตัวเป็นเมฆจะตกลงมาเป็นฝนหมุนเวียนกลับมาทำให้เราสามารถใช้พลังงานน้ำได้ตลอดไปไม่หมดสิ้น\n</p>\n<p>\n          - เครื่องกลพลังงานน้ำสามารถเริ่มดำเนินการผลิตพลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว และควบคุมให้ผลิตกำลังงานออกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมาก ชิ้นส่วนของเครื่องกลพลังงานน้ำส่วนใหญ่จะมีความคงทน และมีอายุการใช้งานนานกว่าเครื่องจักรกลอย่างอื่น\n</p>\n<p>\n          - เมื่อนำพลังงานน้ำไปใช้แล้ว น้ำยังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น เพื่อการชลประทาน การรักษาระดับน้ำในแม่น้ำให้ไหลลึกพอแก่การเดินเรือ เป็นต้น\n</p>\n<p>\n          - การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บและทดน้ำให้สูงขึ้น สามารถช่วยกักน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีฝนตก ทำให้ได้แหล่งน้ำขนาดใหญ่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำหรือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำได้โดยการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อไล่น้ำโสโครกในแม่น้ำที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไล่น้ำเค็มซึ่งขึ้นมาจากทะเลก็ได้ <br />\n         \n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n      แต่พลังงานน้ำมี<span style=\"color: #000000\"><strong>ข้อเสีย</strong></span>บางประการ เช่น การพัฒนาแหล่งพลังงานน้ำต้องใช้เงินลงทุนสูง และยังทำให้เสียพื้นที่ของป่าไปบางส่วน นอกจากนี้พลังงานน้ำยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น เช่น หน้าแล้งหรือกรณีที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และมักเกิดปัญหาในเรื่องการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงาน รวมทั้งการซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่ค่อยสะดวกนัก เพราะสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน\n</p>\n<p>\n<br />\n \n</p>\n', created = 1720790163, expire = 1720876563, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:41722ba719ea21b202d71490edf9c96c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4c685e3f3d9806eb3f536c1614abd610' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ ร่างกายของเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำได้เลย ดังคำโบราณบอกว่าขาดอาหารกินเราอยู่ได้ 7 วัน แต่ถ้าขาดน้ำเราจะอยู่ไ้ด้เพียง 3 วันเท่านั้น แต่ถ้าขาดอากาศหายใจเราจะอยู่ได้เพียงสามนาที ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำนั้นมาความสำคัญมากอีกทั้งน้ำยังนำพาสิ่งดีและไม่ดีเข้าสู่ร่างกายเราได้ตลอดเวลา จะเห็นว่าไม่เพียงแต่มีน้ำกินเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัย แต่สำคัญอีกที่ว่าเรากินน้ำที่มีอะไรอยู่ในนั้น เพราะฉนั้นการที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยทุกวันนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่สะอาด สดวก ปลอดภัย แล้วถ้าวันนี้เรามีเครื่องมือดังกล่าวมานำเสนอคุณในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายดาย และเมื่อทราบรายละเอียดอย่างถ่องแท้แล้ว คุณก็จะไม่ลังเลใจเลยที่จะรีบเป็นเจ้าของทันที อะไรหล่ะที่เป็นเป็นอุปสรรค์ของคุณ ราคา การติดตั้ง ความสะอาด ความปลอดภัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เหรอครับ เลิกกังวลไปได้เลย ถ้าคิดจะมีเครื่องกรองน้ำดี ๆ สักเครื่องติดบ้าน ติดตามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่ <a href=\"http://www.twatercm.com\" title=\"http://www.twatercm.com\">http://www.twatercm.com</a></p>\n', created = 1720790163, expire = 1720876563, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:4c685e3f3d9806eb3f536c1614abd610' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ประโยชน์ของพลังงานน้ำ

ประโยชน์ของพลังงานน้ำ 

ประโยชน์ของพลังงานน้ำ
          พลังงานน้ำ มีประโยชน์หลายอย่างในการนำมาใช้ ประโยชน์หลักๆ มีดังนี้

          - พลังงานน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่หมดสิ้น คือเมื่อใช้พลังงานของน้ำส่วนหนึ่งไปแล้วน้ำส่วนนั้นก็จะไหลลงสู่ทะเลและน้ำในทะเลเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำ เมื่อไอน้ำรวมตัวเป็นเมฆจะตกลงมาเป็นฝนหมุนเวียนกลับมาทำให้เราสามารถใช้พลังงานน้ำได้ตลอดไปไม่หมดสิ้น

          - เครื่องกลพลังงานน้ำสามารถเริ่มดำเนินการผลิตพลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว และควบคุมให้ผลิตกำลังงานออกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมาก ชิ้นส่วนของเครื่องกลพลังงานน้ำส่วนใหญ่จะมีความคงทน และมีอายุการใช้งานนานกว่าเครื่องจักรกลอย่างอื่น

          - เมื่อนำพลังงานน้ำไปใช้แล้ว น้ำยังคงมีคุณภาพเหมือนเดิมทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น เพื่อการชลประทาน การรักษาระดับน้ำในแม่น้ำให้ไหลลึกพอแก่การเดินเรือ เป็นต้น

          - การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บและทดน้ำให้สูงขึ้น สามารถช่วยกักน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีฝนตก ทำให้ได้แหล่งน้ำขนาดใหญ่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำหรือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำได้โดยการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อไล่น้ำโสโครกในแม่น้ำที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไล่น้ำเค็มซึ่งขึ้นมาจากทะเลก็ได้
         

 

      แต่พลังงานน้ำมีข้อเสียบางประการ เช่น การพัฒนาแหล่งพลังงานน้ำต้องใช้เงินลงทุนสูง และยังทำให้เสียพื้นที่ของป่าไปบางส่วน นอกจากนี้พลังงานน้ำยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น เช่น หน้าแล้งหรือกรณีที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และมักเกิดปัญหาในเรื่องการจัดหาบุคลากรไปปฏิบัติงาน รวมทั้งการซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่ค่อยสะดวกนัก เพราะสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน


 

สร้างโดย: 
คุณครู กรณิการ์ ฝักแก้ว และ นาวสาว ทิพย์สุดา วงษ์จันทร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ ร่างกายของเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำได้เลย ดังคำโบราณบอกว่าขาดอาหารกินเราอยู่ได้ 7 วัน แต่ถ้าขาดน้ำเราจะอยู่ไ้ด้เพียง 3 วันเท่านั้น แต่ถ้าขาดอากาศหายใจเราจะอยู่ได้เพียงสามนาที ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำนั้นมาความสำคัญมากอีกทั้งน้ำยังนำพาสิ่งดีและไม่ดีเข้าสู่ร่างกายเราได้ตลอดเวลา จะเห็นว่าไม่เพียงแต่มีน้ำกินเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัย แต่สำคัญอีกที่ว่าเรากินน้ำที่มีอะไรอยู่ในนั้น เพราะฉนั้นการที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยทุกวันนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่สะอาด สดวก ปลอดภัย แล้วถ้าวันนี้เรามีเครื่องมือดังกล่าวมานำเสนอคุณในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายดาย และเมื่อทราบรายละเอียดอย่างถ่องแท้แล้ว คุณก็จะไม่ลังเลใจเลยที่จะรีบเป็นเจ้าของทันที อะไรหล่ะที่เป็นเป็นอุปสรรค์ของคุณ ราคา การติดตั้ง ความสะอาด ความปลอดภัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เหรอครับ เลิกกังวลไปได้เลย ถ้าคิดจะมีเครื่องกรองน้ำดี ๆ สักเครื่องติดบ้าน ติดตามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.twatercm.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 533 คน กำลังออนไลน์