สมบัติของจำนวนจริง

สมบัติของจำนวนจริง
 สมบัติการเ่ท่ากันของจำนวนจริง
     กำหนด a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
 
     1. สมบัติการสะท้อน a = a
     2. สมบัติการสมมาตร ถ้า a = b แล้ว b = a
     3. สมบัติการถ่ายทอด ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c
     4. สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน  ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c
     5. สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า a = b แล้ว ac = bc
     
• สมบัติการบวกในระบบจำนวนจริง
     กำหนด a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
    1. สมบัติปิดการบวก a + b เป็นจำนวนจริง
 
    2. สมบัติการสลับที่ของการบวก a + b = b + c
 
    3. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก a + ( b + c) = ( a + b ) + c
 
    4. เอกลักษณ์การบวก 0 + a = a = a + 0
 
    นั่นคือ ในระบบจำนวนจริงจะมี 0 เป็นเอกลักษณ์การบวก
 
    5. อินเวอร์สการบวก a + ( -a ) = 0 = ( -a ) + a
 
    นั่นคือ ในระบบจำนวนจริง จำนวน a จะมี -a เป็นอินเวอร์สของการบวก
 
 
• สมบัติการคูณในระบบจำนวนจริง
 
กำหนดให้ a, b, c, เป็นจำนวนจริงใดๆ
 
     1. สมบัติปิดการคูณ ab เป็นจำนวนจริง
 
     2. สมบัติการสลับที่ของการคูณ ab = ba
 
     3. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ a(bc) = (ab)c
 
     4. เอกลักษณ์การคูณ 1 · a = a = a · 1
 
    นั่นคือในระบบจำนวนจริง มี 1 เป็นเอกลักษณ์การคูณ
 
    5. อินเวอร์สการคูณ a · a-1 = 1 = a · a-1, a ≠ 0
 
    นั่นคือ ในระบบจำนวนจริง จำนวนจริง a จะมี  a-1 เป็นอินเวอร์สการคูณ ยกเว้น 0
 
     6. สมบัติการแจกแจง
 
               a( b + c ) = ab + ac
 
               ( b + c )a = ba + ca
 

สร้างโดย: 
นางสาวสูชิตา และครูศรนรินทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์