การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro (การปรับแต่งหนังสือ)

หน่วยที่ 4

การปรับแต่งหนังสือ

การจัดการกับสารบัญ
ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนหน้ากระดาษ โปรแกรมจะทำการกำหนดสารบัญ มาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

การเปลี่ยนข้อความในหน้าสารบัญ
1. เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)
2. คลิกขวา ตรงบรรทัด ที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ
3. เลือกคำสั่ง Rename
4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

การยกเลิกการซ่อนหน้าสารบัญ
1. เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)
2. คลิกขวาหน้าสารบัญ
3. เลือกคำสั่ง Unhide โดยมี 2 ทางเลือก คือ
- คลิกที่ All ถ้าต้องการยกเลิกซ่อนทั้งหมด
- คลิกเลือกเฉพาะบางข้อความที่ต้องการยกเลิก
การซ่อน

การซ่อนข้อความที่ไม่ต้องการให้แสดงในหน้าสารบัญ
1. เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)
2. คลิกขวาตรงบรรทัดที่ต้องการซ่อนข้อความ
3. เลือกคำสั่ง Hide บรรทัดที่ถูกเลือกจะถูกซ่อนไว้

การเปลี่ยนจากคำว่า Contents เป็นสารบัญ
1. เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)
2. คลิกขวาหน้าสารบัญ
3. เลือกคำสั่ง Customize Contents
4. จะปรากฏหน้าต่าง Style
5. เลือกคำว่า Title แล้วคลิกที่ปุ่ม Modify จะปรากฏหน้าต่าง Modify Style ลบคำว่า Contents เปลี่ยนเป็นสารบัญ 
6. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ, ขนาด,ลักษณะและสีตัวอักษร ได้ตามต้องการ คลิกปุ่ม OK

สร้างโดย: 
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 525 คน กำลังออนไลน์