เอดส์

โรคเอดส์ ความรู้เรื่องโรคเอดสเอดส์หรือโรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส องค์การอนามัยโลกได้นิยามการวินิจฉัยโรคเอดส์ใหม ่เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและการรักษา การวินิจฉัยผู้ที่ติดโรคเอดส์ในผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปีซึ่งต้องมีเกณฑ์ดังนี้ ·         ตรวจเลือดพบภูมิ antibody ต่อเชื้อโรคเอดส์สองครั้งด้วยวิธีที่ต่างกันและหรือ ·         การตรวจพบเชื้อโรคเอดส์ในเลือด (HIV-RNA or HIV-DNA) และต้องมีการตรวจยืนยันอีกครั้งสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า18ปี การวินิจฉัยโรคเอดส์มีเกณฑ์ดังนี้ ·         การตรวจพบเชื้อโรคเอดส์ในเลือด (HIV-RNA or HIV-DNA) และต้องมีการตรวจยืนยันอีกครั้ง จะไม่ใช้การตรวจภูมิมายืนยันการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัย Primary infection องค์กรควบคุมโรคติดต่อของประเทศอเมริกา(CDC)ได้ให้คำนยามไว้ดังนี้ ·         เป็นการติดเชื้อโรคเอดส์ในทารก เด็กหรือผู้ใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการกลุ่ม acute
retroviral syndrome เช่น ไข้หลังจากได้รับเชื้อ 2-4 สัปดาห์ ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ มีแผลที่ปากหรืออวัยวะเพศ หรืออาจจะมีเยื่อหุ้มสมองหรือสมองอักเสบ และอาจจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาศ ที่สำคัญคือการที่ว่าพบว่าพึ่งจะมีภูมิ antibody ต่อโรคเอดส์หรือตรวจพบตัวเชื้อโรคเอดส์(HIV-RNA or HIV-DNA) โดยที่ตรวจไม่พบภูมิ
การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเอดส์ชนิด advance (advanced HIV infection) ·         ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ระยะที่3หรือ4และหรือ·         CD4<350 cell/mmmในผู้ใหญ่ และหรือ o    %CD4+ <30 ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 เดือนo    %CD4+ <25 ในเด็กอายุ 1235 เดือนo    %CD4+ <20 ในเด็กอายุ 3659 เดือนการประเมินความรุนแรงของโรคเอดส์ก่อนการรักษา การประเมินความรุนแรงหรือระยะของโรคจะมีประโยชน์ในการประเมินก่อนการรักษาและประเมินเพื่อติดตามผลการรักษา และเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจให้ยาต้านไวรัสหรือการให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส การประเมินความรุนแรงของโรคแบ่งเป็น การประเมินความรุนแรงจากอาการของโรค

ตารางประเมินความรุนแรงจากอาการของโรค
อากาของผู้ป่วยโรคเอดส์ เกณฑ์ความรุนแรงตามองค์การอนามัยโรค WHO
ไม่มีอาการ 1
มีอาการน้อย 2
มีอาการโรคเอดส์Advanced symptoms 3
มีอาการรุนแรง Severe symptoms 4

การประเมินความรุนแรงจากภูมิของร่างกาย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์จะมีการตอบสนองของเซลล์ CD4 เมื่อโรคเป็นมากเซลล์จะลดลง หากการรักษาได้ผลเซลล์CD 4ก็จะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนเซลล์ก็ขึ้นกับอายุดังนั้น  

ตารางแสดงความรุนแรงและระดับ CD4
HIV-associated
immunodeficiency
จำนวน CD4 ในแต่ละอายุ
<11 เดือน
(%CD4+)
12–35 เดือน
(%CD4+)
36 –59 เดือน
(%CD4+)
>5 ปี (จำนวน cd4/mm3 sinv
%CD4+)

 

None or not significant >35 >30 >25 500

 

Mild 30–35 25–30 20–25 350−499

 

Advanced 25–29 20–24 15−19 200−349

 

Severe <25 <20 <15 <200 หรือ<15%

 

การตัดสินใจให้ยารักษาหรือป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส การเจาะเลือดหาจำนวนเซลล์ CD4จะช่วยในการตัดสินใจให้ยารักษาหรือยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ·         ผู้ป่วยที่มีความรุนแรง advance หรือ severe ควรจะได้รับยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโรคเอดส์·         ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการน้อยยังไม่สมควรได้รับยารักษาโรคเอดส์การประเมินความรุนแรงของโรคเอดส์โดยอาศัยอาการหรือโรคแทรกซ้อน

ตารางประเมินความรุนแรงจากอาการของโรค
อากาของผู้ป่วยโรคเอดส์ เกณฑ์ความรุนแรงตามองค์การอนามัยโรค WHO
ไม่มีอาการ 1
มีอาการน้อย 2
มีอาการโรคเอดส์Advanced symptoms 3
มีอาการรุนแรง Severe symptoms 4

การประเมินความรุนแรงจากภูมิของร่างกาย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์จะมีการตอบสนองของเซลล์ CD4 เมื่อโรคเป็นมากเซลล์จะลดลง หากการรักษาได้ผลเซลล์CD 4ก็จะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนเซลล์ก็ขึ้นกับอายุดังนั้น  

ตารางแสดงความรุนแรงและระดับ CD4
HIV-associated
immunodeficiency
จำนวน CD4 ในแต่ละอายุ
<11 เดือน
(%CD4+)
12–35 เดือน
(%CD4+)
36 –59 เดือน
(%CD4+)
>5 ปี (จำนวน cd4/mm3 sinv
%CD4+)

 

None or not significant >35 >30 >25 500

 

Mild 30–35 25–30 20–25 350−499

 

Advanced 25–29 20–24 15−19 200−349

 

Severe <25 <20 <15 <200 หรือ<15%

 

การตัดสินใจให้ยารักษาหรือป้องกันการตอดเชื้อฉวยโอกาส การเจาะเลือดหาจำนวนเซลล์ CD4จะช่วยในการตัดสินใจให้ยารักษาหรือยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ·         ผู้ป่วยที่มีความรุนแรง advance หรือ severe ควรจะได้รับยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโรคเอดส์·         ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการน้อยยังไม่สมควรได้รับยารักษาโรคเอดส์การประเมินความรุนแรงของโรคเอดส์โดยอาศัยอาการหรือโรคแทรกซ้อน

ต่อไป

สร้างโดย: 
นางสาววนิดา สัตยาพันธ์ ม.6/7 เลขที่34 / นายนพรุจ กู้หลี ม.6/7 เลขที่9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์