การสร้าแผนภาพต้น-ใบ

การสร้างแผนภาพต้น – ใบ


แบบข้อมูลชุดเดียว


1. น้ำหนักของนักเรียน 20 คน
30  43  45  42  52  51  42  40  41
40  35  39  46  50  48  47  47  43
48  38

     เลขตรงต้น ดูจากเลขหลัก 10
     เลขตรงใบ  ดูจากเลขหลักหน่วยแล้วเอามาใส่ โดยเรียงจากน้อย – มาก

2. จงสร้างแผนภาพต้น – ใบ  ของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน   ดังนี้
      44    24    43    24    31    47    35    44    42    24
      36    38    34    38    19    23    49    33    36    48

     ถาม   จากแผนภาพต้น – ใบ  จงหาว่านักเรียนได้คะแนนอยู่ในช่วงใดมากที่สุด
     ตอบ   30 – 39  (ดูจากด้านใบ ว่าอันไหนยื่นออกมามากที่สุด)

3. ผู้จัดนิทรรศการแห่งหนึ่งสำรวจอายุของผู้เข้าชมนิทรรศการ  พบว่าอายุของผู้เข้าชมนิทรรศการ 30 คนแรกที่มาร่วมงานเป็นดังนี้
    12, 11, 22, 32, 35, 45, 46, 14, 16, 33, 30, 41, 7,9 ,25 ,8, 51, 43, 18, 17, 19, 32, 34,
    18, 22, 24, 56, 56, 61 และ 13
                    1)  จงสร้างแผนภาพต้น – ใบ  ของอายุผู้เข้าชมนิทรรศการ
                         

                    2) จงหาอายุต่ำสุดและสูงสุดของผู้เข้าชมนิทรรศการ
                        ต่ำสุด 7 ปี   สูงสุด 61 ปี
                    3) จงหาว่าผู้เข้าชมนิทรรศการกลุ่มนี้มีอายุอยู่ในช่วงใดมากที่สุด
                        10 – 19  ปี

Home  1  2  Next>

 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 497 คน กำลังออนไลน์