การวัดการกระจายของข้อมูล

การวัดการกระจายข้อมูล


 มี 2 แบบ  คือ  แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ ดังนี้
แบบสัมบูรณ์


• พิสัย
• ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์  ทั้งไม่แจกแจงและแจกแจงแล้ว 

• ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย


• ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


แบบสัมพัทธ์
• สัมประสิทธิ์ของพิสัย =
• สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ 


• สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย


• สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน

 

Home

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 287 คน กำลังออนไลน์