แนะนำการพับใบตอง

รูปภาพของ teena

 

 

ยินดีต้อนรับทุกคน เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

  วิชางานใบตอง เรื่อง การพับใบตองแบบต่าง ๆ


               วิชางานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้น ม.๑-ม.๓)

เรื่อง  การพับใบตองเป็นกลีบแบบต่าง ๆ นี้  ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจได้ง่าย สามารถทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะ

               พร้อมรึยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาบทเรียนกันได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับ..การพับกลีบแบบต่าง ๆ ..นะค่ะ 

 

        

ขั้นตอนการพับกลีบผกาซ้อน

          ๑. พับใบตองเฉียงประมาณ ๓/๔  ของใบตอง

          ๒. พับริมขวาให้ชิดริมซ้าย

          ๓. พับริมขวาตั้งฉากกึ่งกลางพอดี

          ๔. พับซ้อนกัน ๓ กลีบ  เย็บกึ่งกลางตรึงให้แน่น

          ๕. ตัดปลายใบตองให้เรียบร้อย    

 

 

 

        

 

ขั้นตอนการพับกลีบกุหลาบ

          ๑. พับริมใบตองตั้งฉากให้ชิดกัน  แล้วพับทบครึ่ง

          ๒. ตลบสันทบมาทางขวาเป็นเส้นโค้ง

          ๓. ด้านซ้ายพับตลบเช่นเดียวกัน

          ๔. เย็บกลีบซ้อนกันเรียงแผงยาว

       

 

 

 

 

ขั้นตอนการพับกลีบหัวขวาน (กลีบคอม้า)

          ๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑  ๑/๒ นิ้ว

          ๒. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน พับริมใบตองด้านซ้ายลงมา

          ๓. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลาง

          ๔. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน

          ๕. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน  พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก

          ๖. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก

          ๗. พับอีกด้านเหมือนกัน

          ๘. พับกลีบต่อไป  นำมาสวมด้านซ้ายมือ
 

 

 

 

 

ขั้นตอนการพับกลีบหัวนกลายเปีย

          ๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑  ๑/๒ นิ้ว

          ๒. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน

          ๓. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลางใบ

          ๔. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน

          ๕. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน  พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก

          ๖. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก

          ๗. พับอีกด้านเหมือนกัน

          ๘. พับตลบสันทบกลับมาทางขวา ให้เป็นแนวโค้งทะแยง

          ๙. นำกลีบต่อมาสวมด้านหน้า  ให้เส้นโค้งทะแยงขนานกัน

          ๑๐. เย็บต่อกันจนได้ความยาวตามต้องการ

 

 

 

 

ขั้นตอนการพับกลีบการเวก

          ๑. พับทบใบตองเข้าหากัน

          ๒. พับสันทบขวาไขว้มาทางซ้าย

          ๓. พลิกกลับด้านหลัง  พับสันทบซ้ายไขว้ไปทางขวา

          ๔. พับริมสันทบขวาไขว้ไปทางด้านซ้าย

          ๕. พลิกกลับ  พับริมสันทบซ้ายไขว้ไปทางด้านขวา

          ๖. นำกลีบมาสวม  เย็บต่อกัน ความยาวตามต้องการ

 

          

 

 

 

ขั้นตอนการถักตัวตะขาบ

          ๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑/๒ เซ็น้ติเมตร  แล้วม้วนโดยเส้นทางขวามือซ้อนทับบนเส้นทางซ้ายมือ

          ๒. จับเส้นทางขวามือสอดเข้าในห่วง

          ๓. ดึงเส้นด้านซ้ายให้แน่น

          ๔. สอดเส้นด้านซ้ายเข้าในห่วง  ดึงเส้นด้านขวาให้แน่น

          ๕. สอดสลับไปมา จนเส้นใบตองสั้นสุดใบตอง

          ๖. ต่อตัวตะขาบ ให้สอดใบตองด้านหน้าตัวตะขาบ  อ้อมสอดเก็บปลายทางด้านหลัง แล้วก็ทำเช่นเดียวกัน

          ๗. ถักจนได้ความยาวตามต้องการ

         

        เราสามารถนำการพับใบตองรูปแบบต่าง ๆ นี้  ไปใช้ร่วมกับการพับรูปแบบอื่นๆ ในผลงานชิ้นเดียวกันได้ตามความชอบ และ

ความคิดดัดแปลงค่ะ

 

ที่มาภาพ : ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ. งานใบตอง.หน้า ๖๕.

 

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูทิศนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์