ไวรัสคืออะไร

รูปภาพของ admin

ไวรัส(Virus)

ไวรัส(Virus) คือ โปรแกรมประเภทหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ ไวรัสบางตัวอาจก่อให้เกิดความรำคาญเพียงเล็กน้อย ไวรัสบางตัวอาจทำให้ข้อมูลหรือโปรแกรมการใช้งานเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้

ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามวิธีการ ติดต่อคือ boot sector viruses, program viruses และ macro viruses

1. boot sector viruses จะ copy ตัวมันเองลงบน แผ่น diskette และลงบน boot sector ของ hard disk (boot sector คือตำแหน่งที่เก็บคำสั่งที่ จำเป็นต้องใช้เวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์) เมื่อเราเปิด หรือ reboot เครื่องคอมพิวเตอร์ boot sector viruses ติดต่อได้เพียงจากแผ่น diskette เท่านั้น แต่จะไม่ ติดต่อเวลาใช้ไฟล์หรือโปรแกรมร่วมกัน ทุกวันนี้ boot sector viruses ไม่แพร่หลายเหมือนเมื่อก่อน เพราะ ส่วนมากเดี๋ยวนี้เราจะ boot เครื่อง คอมพิวเตอร์จาก hard disk เสียเป็นส่วนใหญ่

2. program viruses จะติดต่อกับ executable files ซึ่งได้แก่ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .COM หรือ .EXE และยัง สามารถติดต่อไปยังไฟล์อื่นๆซึ่งโปรแกรมที่ลง ท้ายด้วย .COM หรือ .EXE เรียกใช้ ไฟล์เหล่านี้ได้แก่ ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .SYS, .DLL, .BIN เป็นต้น

3. macro viruses จะติดต่อกับไฟล์ซึ่งใช้เป็น ต้นแบบ (template) ในการสร้างเอกสาร (documents หรือ spreadsheet) หลังจากที่ ต้นแบบในการใช้สร้างเอกสารติดไวรัสแล้ว ทุกๆเอกสารที่เปิดขึ้นใช้ด้วยต้นแบบอันนั้น จะเกิดความเสียหายขึ้น

เวิร์ม หรือ หนอนคอมพิวเตอร์

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติก็คือ สามารถ Copy ตัวเอง จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยอัตโนมัติผ่านทางอินเทอร์ เน็ต

อินเทอร์เน็ต ทำให้เวิร์มสามารถขยายพันธุ์และเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น ๆ บนระบบเน็ตเวิร์กได้ไม่ยาก วิธีการขยายตัวของมันเองด้วยวิธีนี้ ทำให้เวิร์มสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นเน็ตเวิร์กอย่างหนึ่งที่เวิร์มใช้แพร่กระจาย และสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ผลเสียอีกอย่างหนึ่งที่เวิร์มสร้างเอาไว้ ให้กับระบบ ก็คือ เวิร์มจะมีการส่งข้อมูลตัวมันเอง ออกไปในเน็ตเวิร์ก ซึ่งการส่งข้อมูลนี้จะไปทำให้ระบบการรับส่งข้อมูล ของ เน็ตเวิร์กทำงานช้าลง

โทรจัน

ก็เป็นไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่ อันตราย เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ทำลายล้างโดยตรง โดยอาศัยผู้ใช้เองเป็นผู้เรียกขึ้นมาทำงาน เพราะเมื่อก่อน ระบบการออนไลน์จะเป็นการ ใช้งานลักษณะ บูเลตินบอร์ด ซึ่งมีทั้งโปรแกรมให้ดาวน์โหลดมาใช้งาน แต่หลังจากดาวน์โหลดมาแล้ว เรียกใช้งาน แทนที่โปรแกรมนั้นจะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เหมือนกับที่โฆษณาเอา ไว้ กลับทำลายข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องแทน การแพร่ระบาดสำหรับโทรจันนั้น ส่วนมากจะสามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ว เมื่อก่อนโทรจันจะถูกส่งต่อ กันทาง อีเมล์ โดยอ้างตัวว่าเป็นเครื่องมือต่างๆ ตัวอย่างเช่น อ้างว่าเป็น โปรแกรมสำหรับช่วยงาน เพาเวอร์พอยต์ และเป็นไดรเวอร์ IDE ใหม่ที่จะทำให้เครื่องทำงานเร็วขึ้น หากใครเปิดไฟล์ที่ได้รับขึ้นมา ก็มักจะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้อีกเลย

อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

- ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน

- ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น

- วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป

- ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อย ๆ

- เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ

- เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้อยู่

- แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน

- ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้

- ไฟล์แสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น

- ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ ๆ ก็หายไป

- เครื่องทำงานช้าลง

- เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง

- ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

คำแนะนำการป้องกันไวรัส - เลือกใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจจับไวรัสได้ตลอดเวลา

- สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้

- ถ้าจะเปิดแผ่นฟลอปปีดิสก์ของผู้อื่น ต้องมั่นใจก่อนว่าไม่มีไวรัส

- อย่าเรียกใช้โปรแกรมของผู้อื่น ที่อยู่ในฟลอปปีดิสก์โดยไม่จำเป็น

- สแกนไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

- พยายามหาสาเหตุของไวรัส เมื่อเครื่องติดไวรัส

 
แหล่งที่มา
http://www.school.net.th/articles/article_read.php?article_id=397

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์