ความหมายของสถิติ

สถิติ


                    ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือเกี่ยวกับการทำงาน  มีหลายปัญหาที่ต้องใช้สถิติช่วยในการแก้ปัญหา  หาข้อสรุป  และช่วยในการตัดสินใจ  เช่น
1.   โอกาสที่ฝนจะตกในวันหนึ่งๆ - การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอาศัยข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ในอดีต  และข้อมูลปัจจุบัน
2.   การทดสอบประสิทธิผลของยารักษาโรค - บริษัทที่ผลิตยาต้องนำไปทดลองใช้  และวิจัยผลการใช้
3.   การควบคุมสินค้าที่ผลิต - จะมีการสุ่มนำสิ้นค้าไปทดสอบ  เช่น  หลอดไฟฟ้า
4.   การสำรวจความคิดเห็น (Poll) – ใช้แบบสอบถามทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  นำผลที่ได้มาทดสอบโดยใช้ค่าสถิติเชื่อถือได้ 95% –      99%


แต่ปัญหาที่พบก็คือ 

1)  กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่
2) การตอบคำถามจริงใจหรือไม่
3) การแปลผล  ผู้สำรวจซื่อตรงเพียงใด  ไม่แปลผลตามจริง

Home    Next>

 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์