• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:0bc5662236d8ea9cbaf344ec05c4e570' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<span style=\"color: #ff0000\"><strong>ศิลปะอียิปต์ (Egyptian Art)</strong></span>\n</p>\n<p>\n     เรื่องราวอารยธรรมของอียิปต์ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน ค.ศ. เป็นยุคก่อน ประวัติศาสตร์ และก่อนราชวงศ์ (Pre-dynastic) ของอียิปต์ ชาวอียิปต์ได้สร้างศิลปวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาในด้านคุณธรรม และตอบสนองความเชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะกลับคืนสู่ร่างกายใหม่ จึงเป็นมูลเหตุของการทำมัมมี่ (mummy) หีบบรรจุศพทำด้วยหิน สร้างอาคารรูปทรงพีระมิด (Pyramids) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่เมืองกีซา ในกรุงไคโร ภายในพีระมิดเป็นที่บรรจุพระศพกษัตริย์คูฟู (Khufu) ฐานพีระมิดยาวด้านละ 756 ฟุต สูง 481 ฟุต กินเนื้อที่ 32 ไร่ สร้างด้วยหินนักกว่าก้อนละ 2 ตัน จำนวน 2,500,000 ก้อนประมาณว่าใช้กำลังคม 1,000,000 คน ผลัดกันสร้างทั้งกลางวัน และกลางคืน ใช้เวลาราว 20 ปี จึงเสร็จ ภายในห้องพีระมิด นอกจากจะบรรจุพระศพของกษัตริย์แล้ว ยังเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่า ผนังภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนสี บรรยายด้วยอักษรโบราณ ทำให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ชาวอียปต์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี\n</p>\n<p>\n<br />\n<strong><span style=\"color: #000080\">จิตรกรรม</span></strong> <br />\n     ลักษณะงานจิตรกรรมของอียิปต์ เป็นภาพที่เขียนไว้บนฝาผนังสุสานและวิหารต่าง ๆ สีที่ใช้เขียนภาพทำจากวัสดุทางธรรมชาติ ได้แก่  เขม่าไฟ  สารประกอบทองแดง หรือสีจากดิน  แล้วนำมาผสมกับน้ำและยางไม้   ลักษณะของงานจิตรกรรมเป็นงานที่เน้นให้เห็นรูปร่างแบน ๆ มีเส้นรอบนอกที่คมชัด จัดท่าทางของคนแสดงอิริยาบถต่าง ๆ ในรูปสัญลักษณ์มากว่าแสดงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ  มักเขียนอักษรภาพลงในช่องว่างระหว่างรูปด้วย และเน้นสัดส่วนของสิ่งสำคัญในภาพให้ใหญ่โตกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ เช่นภาพของกษัตริย์หรือฟาโรห์ จะมีขนาดใหญ่กว่ามเหสี และคนทั้งหลาย นิยมระบายสีสดใส บนพื้นหลังสีขาว\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" width=\"402\" src=\"/files/u19248/pic_h005_0.jpg\" height=\"356\" style=\"width: 275px; height: 224px\" />\n</p>\n<p style=\"text-align: center\">\n<a href=\"/library/contest2551/art04/05/history/images/pic_h005.jpg\">http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/05/history/images/pic_h005.jpg</a>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #000080\"><strong>ประติมากรรม </strong></span><br />\n     ลักษณะงานประติมากรรมของอียิปต์ จะมีลักษณะเด่นกว่างานจิตรกรรม มีตั้งแต่รูปแกะสลักขนาดมหึมาไปจนถึงผลงานอันประณีตบอบบางของพวกช่างทอง ชาวอิยิปต์นิยมสร้างรูปสลัก   ประติมากรรมจากหินชนิดต่าง ๆ  เช่น  หินแกรนิต หินดิโอไรด์ และหินบะซอลท์  หรือบางทีก็ เป็นหินอะลาบาสเตอร์ ซึ่งเป็นหินเนื้ออ่อนสีขาว   ถ้าเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ก็มักเป็นหินทราย  นอกจากนี้ยังมีทำจากหินปูน และไม้ซึ่งมักจะพอกด้วยปูนและระบายสีด้วย งานประติมากรรมขนาดเล็ก  มักจะทำจากวัสดุมีค่า  เช่น  ทองคำ  เงิน  อิเลคตรัม  หินลาปิสลาซูลี  เซรามิค ฯลฯ <br />\n      ประติมากรรมของอียิปต์มีทั้งแบบลอยตัว  แบบนูนต่ำ และแบบนูนสูง  มักจะแกะสลักลวดลายภาพบนผนัง  บนเสาวิหาร   ประติมากรรมแบบลอยตัวมักทำเป็นรูปเทพเจ้า หรือรูปฟาโรห์   นอกจากนี้ยังทำเป็นรูปข้าทาสบริวาร  สัตว์เลี้ยง และ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบในพิธีศพอีกด้วย\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" width=\"300\" src=\"/files/u19248/11188_20_2.jpg\" height=\"408\" style=\"width: 138px; height: 177px\" /><img border=\"0\" width=\"114\" src=\"/files/u19248/jpg_resize.jpg\" height=\"200\" style=\"width: 114px; height: 181px\" />\n</div>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<a href=\"http://www.thairath.co.th/media/content/2009/06/06/11188_20_2.jpg\">http://www.thairath.co.th/media/content/2009/06/06/11188_20_2.jpg</a>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<a href=\"http://www.masterart.co.th/jpg_resize.php?img=images/content/Egypt_sc.jpeg&amp;target=200\">http://www.masterart.co.th/jpg_resize.php?img=images/content/Egypt_sc.jpeg&amp;target=200</a>\n</div>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #000080\"><strong>สถาปัตยกรรม </strong></span><br />\n      ลักษณะสถาปัตยกรรมอียิปต์ใช้ระบบโครงสร้างเป็นเสาและคาน แสดงรูปทรงที่เรียบง่าย  แข็งทื่อ ขนาดช่องว่างภายในมีเล็กน้อยและต่อเนื่องกันโดยตลอด  สถาปัตยกรรมสำคัญของชาวอียิปต์ได้แก่ สุสานที่ฝังศพ  ซึ่งมีตั้งแต่ของประชาชนธรรมดาไปจนถึงกษัตริย์ ซึ่งจะมีความวิจิตรพิสดาร ใหญ่โตไปตามฐานะและอำนาจ  ลักษณะของการสร้างสุสานที่เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญแห่งยุคก็คือ มัสตาบา และ ปิรามิด\n</p>\n<p>\n             <img border=\"0\" width=\"516\" src=\"/files/u19248/pp.jpg\" height=\"315\" style=\"width: 257px; height: 181px\" /><img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u19248/IMG_0027.jpg\" height=\"450\" style=\"width: 295px; height: 179px\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n   <a href=\"http://www.mysteriousclub.com/pic/117.jpg\">http://www.mysteriousclub.com/pic/117.jpg</a>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<a href=\"http://media.photobucket.com/image/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2594/Tienchai/IMG_0027.jpg\">http://media.photobucket.com/image/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2594/Tienchai/IMG_0027.jpg</a><br />\n     \n</p>\n<p>\n  ปิรามิดในยุคแรกเป็นแบบขั้นบันได  ต่อมามีการพัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้างจนเป็นรูปปิรามิดที่เห็นในปัจจุบัน   นอกจากนี้ยังมีการสร้างวิหารเทพเจ้าเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของนักบวช และวิหารพิธีศพ เพื่อใช้ประกอบพิธีศพ ในสมัยอาณาจักรใหม่ (1020 ปีก่อน พ.ศ - พ.ศ.510) วิหารเหล่านี้มีขนาดใหญ่โต และสวยงาม ทำจากอิฐและหิน  ซึ่งนำรูปแบบวิหารมากจากสมัยอาณาจักรกลางที่เจาะเข้าไปในหน้าผา  บริเวณหุบผากษัตริย์ และหุบผาราชินี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสุสานกษัตริย์และราชินีฝังอยู่เป็นจำนวนมาก        \n</p>\n<p style=\"text-align: center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"left\" style=\"text-align: center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"left\" style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" align=\"left\" width=\"530\" src=\"/files/u19248/hj_0.jpg\" height=\"398\" style=\"width: 320px; height: 189px\" /><img border=\"0\" width=\"468\" src=\"/files/u19248/pic_egypt1.jpg\" height=\"351\" style=\"width: 306px; height: 191px\" />\n</p>\n<p align=\"left\" style=\"text-align: center\">\n<a href=\"http://w2.thaiwebwizard.com/member/leelawadee/images/EGYPT/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C5.jpg\">http://w2.thaiwebwizard.com/member/leelawadee/images/EGYPT/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C5.jpg</a> \n</p>\n<p align=\"left\" style=\"text-align: center\">\n<a href=\"http://www.prc.ac.th/newart/web_pic2/pic_egypt1.jpg\">http://www.prc.ac.th/newart/web_pic2/pic_egypt1.jpg</a>\n</p>\n<p align=\"left\" style=\"text-align: center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"left\" style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/files/u19248/imagesBACK.jpg\" height=\"1\" /><a href=\"/node/49243\"><img border=\"0\" width=\"111\" src=\"/files/u19248/imagesBACK.jpg\" height=\"111\" /></a>\n</p>\n', created = 1717025638, expire = 1717112038, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:0bc5662236d8ea9cbaf344ec05c4e570' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ศิลปะอียิปต์

ศิลปะอียิปต์ (Egyptian Art)

     เรื่องราวอารยธรรมของอียิปต์ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน ค.ศ. เป็นยุคก่อน ประวัติศาสตร์ และก่อนราชวงศ์ (Pre-dynastic) ของอียิปต์ ชาวอียิปต์ได้สร้างศิลปวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาในด้านคุณธรรม และตอบสนองความเชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะกลับคืนสู่ร่างกายใหม่ จึงเป็นมูลเหตุของการทำมัมมี่ (mummy) หีบบรรจุศพทำด้วยหิน สร้างอาคารรูปทรงพีระมิด (Pyramids) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่เมืองกีซา ในกรุงไคโร ภายในพีระมิดเป็นที่บรรจุพระศพกษัตริย์คูฟู (Khufu) ฐานพีระมิดยาวด้านละ 756 ฟุต สูง 481 ฟุต กินเนื้อที่ 32 ไร่ สร้างด้วยหินนักกว่าก้อนละ 2 ตัน จำนวน 2,500,000 ก้อนประมาณว่าใช้กำลังคม 1,000,000 คน ผลัดกันสร้างทั้งกลางวัน และกลางคืน ใช้เวลาราว 20 ปี จึงเสร็จ ภายในห้องพีระมิด นอกจากจะบรรจุพระศพของกษัตริย์แล้ว ยังเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่า ผนังภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนสี บรรยายด้วยอักษรโบราณ ทำให้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ชาวอียปต์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี


จิตรกรรม
     ลักษณะงานจิตรกรรมของอียิปต์ เป็นภาพที่เขียนไว้บนฝาผนังสุสานและวิหารต่าง ๆ สีที่ใช้เขียนภาพทำจากวัสดุทางธรรมชาติ ได้แก่  เขม่าไฟ  สารประกอบทองแดง หรือสีจากดิน  แล้วนำมาผสมกับน้ำและยางไม้   ลักษณะของงานจิตรกรรมเป็นงานที่เน้นให้เห็นรูปร่างแบน ๆ มีเส้นรอบนอกที่คมชัด จัดท่าทางของคนแสดงอิริยาบถต่าง ๆ ในรูปสัญลักษณ์มากว่าแสดงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ  มักเขียนอักษรภาพลงในช่องว่างระหว่างรูปด้วย และเน้นสัดส่วนของสิ่งสำคัญในภาพให้ใหญ่โตกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ เช่นภาพของกษัตริย์หรือฟาโรห์ จะมีขนาดใหญ่กว่ามเหสี และคนทั้งหลาย นิยมระบายสีสดใส บนพื้นหลังสีขาว

 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/05/history/images/pic_h005.jpg

 

ประติมากรรม
     ลักษณะงานประติมากรรมของอียิปต์ จะมีลักษณะเด่นกว่างานจิตรกรรม มีตั้งแต่รูปแกะสลักขนาดมหึมาไปจนถึงผลงานอันประณีตบอบบางของพวกช่างทอง ชาวอิยิปต์นิยมสร้างรูปสลัก   ประติมากรรมจากหินชนิดต่าง ๆ  เช่น  หินแกรนิต หินดิโอไรด์ และหินบะซอลท์  หรือบางทีก็ เป็นหินอะลาบาสเตอร์ ซึ่งเป็นหินเนื้ออ่อนสีขาว   ถ้าเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ก็มักเป็นหินทราย  นอกจากนี้ยังมีทำจากหินปูน และไม้ซึ่งมักจะพอกด้วยปูนและระบายสีด้วย งานประติมากรรมขนาดเล็ก  มักจะทำจากวัสดุมีค่า  เช่น  ทองคำ  เงิน  อิเลคตรัม  หินลาปิสลาซูลี  เซรามิค ฯลฯ
      ประติมากรรมของอียิปต์มีทั้งแบบลอยตัว  แบบนูนต่ำ และแบบนูนสูง  มักจะแกะสลักลวดลายภาพบนผนัง  บนเสาวิหาร   ประติมากรรมแบบลอยตัวมักทำเป็นรูปเทพเจ้า หรือรูปฟาโรห์   นอกจากนี้ยังทำเป็นรูปข้าทาสบริวาร  สัตว์เลี้ยง และ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบในพิธีศพอีกด้วย

 

 

 

สถาปัตยกรรม
      ลักษณะสถาปัตยกรรมอียิปต์ใช้ระบบโครงสร้างเป็นเสาและคาน แสดงรูปทรงที่เรียบง่าย  แข็งทื่อ ขนาดช่องว่างภายในมีเล็กน้อยและต่อเนื่องกันโดยตลอด  สถาปัตยกรรมสำคัญของชาวอียิปต์ได้แก่ สุสานที่ฝังศพ  ซึ่งมีตั้งแต่ของประชาชนธรรมดาไปจนถึงกษัตริย์ ซึ่งจะมีความวิจิตรพิสดาร ใหญ่โตไปตามฐานะและอำนาจ  ลักษณะของการสร้างสุสานที่เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญแห่งยุคก็คือ มัสตาบา และ ปิรามิด

             

   http://www.mysteriousclub.com/pic/117.jpg

http://media.photobucket.com/image/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2594/Tienchai/IMG_0027.jpg
     

  ปิรามิดในยุคแรกเป็นแบบขั้นบันได  ต่อมามีการพัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้างจนเป็นรูปปิรามิดที่เห็นในปัจจุบัน   นอกจากนี้ยังมีการสร้างวิหารเทพเจ้าเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของนักบวช และวิหารพิธีศพ เพื่อใช้ประกอบพิธีศพ ในสมัยอาณาจักรใหม่ (1020 ปีก่อน พ.ศ - พ.ศ.510) วิหารเหล่านี้มีขนาดใหญ่โต และสวยงาม ทำจากอิฐและหิน  ซึ่งนำรูปแบบวิหารมากจากสมัยอาณาจักรกลางที่เจาะเข้าไปในหน้าผา  บริเวณหุบผากษัตริย์ และหุบผาราชินี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสุสานกษัตริย์และราชินีฝังอยู่เป็นจำนวนมาก        

 

 

http://w2.thaiwebwizard.com/member/leelawadee/images/EGYPT/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C5.jpg 

http://www.prc.ac.th/newart/web_pic2/pic_egypt1.jpg

 

สร้างโดย: 
ศศิธร เฑียรเดชสกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 513 คน กำลังออนไลน์