เนื้อหาเพิ่มเติม

นื้อหาเพิ่มเติม
 
 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น

บทนิยาม  ถ้า Θ เป็นจำนวนจริงใดๆ
tangent Θ            =             tan Θ           =              sinθ/cosθ   ,   cos Θ  ≠  0
cotangent Θ         =             cot Θ           =              cosθ/sinθ   ,   sin Θ   ≠  0
secant Θ               =             sec Θ           =              1/cosθ       ,   cos Θ  ≠  0
cosecant Θ           =            cosec Θ         =              1/sinθ        ,   sin Θ    ≠  0     
ข้อสังเกต

      จากนิยาม จะเห็นว่า เราจะหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ ที่นิยามได้ เราจะต้องหาค่าของ sin Θ  และ cos Θ  ให้ได้ก่อนฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมหน่วยในการวัดมุมที่สำคัญมี 2 ระบบ คือ หน่วยนระบบองศา และหน่วยในระดับเรเดียน
มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีรัศมี r หน่วย ซึ่งรอบรับส่วนโค้งของวงกลมที่ยาว l หน่วย จะมีขนาด  l/r 
เรเดียน
Θ    =   l/r
 
 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างองศาและเรเดียน
360 องศา       =      2¶         เรเดียน
180 องศา       =      ¶           เรเดียน
1    องศา       =      ¶/180     เืรเดียน
1    เรเดียน     =     180/¶      องศา

สร้างโดย: 
น.ส.วราภรณ์ สินธุยานนท์ และ อาจารย์ พรรณิภา หิตะศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 278 คน กำลังออนไลน์