วงกลม 1 หน่วย

 วงกลม 1 หน่วย
วงกลม 1 หน่วย คือวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ (0,0) และรัศมียาว 1 หน่วย

มีสมการเป็น x2 + y2 = 1 และมีรูปดังนี้

ที่มาภาพ  - http://library.thinkquest.org/20991/media/alg2_radians.gif

จากสูตรความยาวเส้นรอบวง    =     2¶r

รัศมีวงกลมยาว 1 หน่วย  ย่อมหาความยาวเส้นรอบวงได้ เ

ส้นรอบวงยาว  =  2¶ (1)  =  2¶  หน่วย

 

ถ้าให้ P(Θ) = (x,y) เป็นส่วนปลายส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1,0) ไปตามส่วนโค้งของวงกลม 1 หน่วย
1.ถ้า Θ  ≥ 0 จะวัดส่วนโค้งจากจุด (1,0) ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา
2.ถ้า Θ  < 0 จะวัดส่วนโค้งจากจุด (1,0) ไปในทิศตามเข็มนาฬิกา

วงกลม  1  หน่วย มีลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ
“มุมที่จุดศูนย์กลาง  Θ  เรเดียนมีค่าเท่ากับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นยาว Θ หน่วย”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.วราภรณ์ สินธุยานนท์ และ อาจารย์ พรรณิภา หิตะศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 264 คน กำลังออนไลน์