• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e487b9cc4d56fd43ed620697bc9660f3' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n <img border=\"0\" width=\"520\" src=\"/files/u19983/_10.jpg\" height=\"65\" />\n</p>\n<p>\n          สุดสาครและเสาวคนธ์ทราบข่าวลังกายกทัพมาเผาเมืองการเวก จึงยกทัพไปเมืองลังกา เช่นเดียวกับหัสไชยที่ทราบว่าสุวรรณมาลีและสร้อยสุวรรณ จันทร์สุดาถูกจับก็ยกทัพไปลังกา รบกับวายุพัฒน์และหัสกันตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่มีใครแพ้ชนะ ทัพลังกาจึงกลับเข้าเมืองพอตกดึกหัสไชยยกพลมาตีทัพลังกาขณะกำลังหลับ รบกันถึงรุ่งเช้าพอดีสุดสาครยกทัพมาถึงจึงช่วยหัสไชยรบมังคลารบแพ้หนีไปอยู่ที่ด่านเขาเจ้าประจัน<br />\n          นางละเวงเมื่อทราบข่าวศึกก็โกรธลูกมาก จึงรีบออกไปช่วยสุวรรณมาลี สร้อยสุวรรณ จันทร์สุดา ท้าวทศวงศ์ และมเหสี ที่ถูกขังอยู่ แล้วเชิญไปอยู่ที่ลังกา<br />\n          พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเมื่อเสร็จงานศพท้าวสุทัศน์ทราบข่าวการศึกจึงยกทัพไปเมืองลังกาและส่งสารขอให้มังคลายอมแพ้แต่โดยดี แต่มังคลาไม่ยอมจึงรบกัน สังฆราชเห็นว่ามังคลาคงจะแพ้ศึก จึงเผาเมืองลังกา แล้วออกไปพบมังคลา จากนั้นจึงวางกลหุ่นพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร สุดสาคร และเสาวคนธ์ ผูกติดไม้กางเขนเพื่อห้ามทัพนางละเวง นางละเวงจึงถอยทัพกลับ ต่อมาวางกลหุ่นสุวรรณมาลี สร้อยสุวรรณ จันทร์สุดา และหัสไชย เพื่อห้ามทัพพระอภัยมณี พระอภัยมณีจึงเป่าปี่เพื่อจับมังคลาและพรรคพวกมังคลามีตราราหูจึงหนีไปสังฆราช ส่วนวลายุดา วายุพัฒน์ และหัสกันถูกจับ แต่ภายหลังพระอาจารย์ของแต่ละคนช่วยให้หลบหนีไปได้ พระอภัยมณีเข้าเมืองลังกา อภิเษกสุดสาครกับนางเสาวคนธ์และหัสไชยกับสร้อยสุวรรณ จันทร์สุดา หลังงานอภิเษกศรีสุวรรณพาท้าวทศวงศ์กลับเมืองรมจักร หัสไชยพาสร้อยสุวรรณ จันทร์สุดากลับเมืองการเวก สินสมุทรได้ครองเมืองผลึก สุดสาครได้ครองเมืองลังกา ส่วนพระอภัยมณีน้อยใจสุวรรณมาลีและนางละเวงจึงตัดกิเลสทางโลก ออกบวชเป็นฤาษี โดยมีนางสุวรรณมาลีและนางละเวงร่วมบวชเป็นชีรับใช้พระอภัยมณีอยู่ที่เขาสิงคุตร\n</p>\n<p>\n<a href=\"/node/42975 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/HOME_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47824 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47828 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47831 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize_1.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47833 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_1__resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47836 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_2_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>\n</p>\n<p>\n<a href=\"/node/47837 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_3_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47839 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_4_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47840 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_5_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47842 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_6_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47844 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_7_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47845 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_8_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>\n</p>\n<p>\n<a href=\"/node/47847 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_9_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/HOME_resize1__11_.jpg\" height=\"29\" />  <a href=\"/node/47849 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_1_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47850 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_2_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47852 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_3_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47853 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_4_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>\n</p>\n<p>\n<a href=\"/node/47854 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_5_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47855 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_6_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/50512 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize_2.jpg\" height=\"29\" /></a>  \n</p>\n', created = 1713038134, expire = 1713124534, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e487b9cc4d56fd43ed620697bc9660f3' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

เรื่องย่อ10

 

          สุดสาครและเสาวคนธ์ทราบข่าวลังกายกทัพมาเผาเมืองการเวก จึงยกทัพไปเมืองลังกา เช่นเดียวกับหัสไชยที่ทราบว่าสุวรรณมาลีและสร้อยสุวรรณ จันทร์สุดาถูกจับก็ยกทัพไปลังกา รบกับวายุพัฒน์และหัสกันตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่มีใครแพ้ชนะ ทัพลังกาจึงกลับเข้าเมืองพอตกดึกหัสไชยยกพลมาตีทัพลังกาขณะกำลังหลับ รบกันถึงรุ่งเช้าพอดีสุดสาครยกทัพมาถึงจึงช่วยหัสไชยรบมังคลารบแพ้หนีไปอยู่ที่ด่านเขาเจ้าประจัน
          นางละเวงเมื่อทราบข่าวศึกก็โกรธลูกมาก จึงรีบออกไปช่วยสุวรรณมาลี สร้อยสุวรรณ จันทร์สุดา ท้าวทศวงศ์ และมเหสี ที่ถูกขังอยู่ แล้วเชิญไปอยู่ที่ลังกา
          พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเมื่อเสร็จงานศพท้าวสุทัศน์ทราบข่าวการศึกจึงยกทัพไปเมืองลังกาและส่งสารขอให้มังคลายอมแพ้แต่โดยดี แต่มังคลาไม่ยอมจึงรบกัน สังฆราชเห็นว่ามังคลาคงจะแพ้ศึก จึงเผาเมืองลังกา แล้วออกไปพบมังคลา จากนั้นจึงวางกลหุ่นพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร สุดสาคร และเสาวคนธ์ ผูกติดไม้กางเขนเพื่อห้ามทัพนางละเวง นางละเวงจึงถอยทัพกลับ ต่อมาวางกลหุ่นสุวรรณมาลี สร้อยสุวรรณ จันทร์สุดา และหัสไชย เพื่อห้ามทัพพระอภัยมณี พระอภัยมณีจึงเป่าปี่เพื่อจับมังคลาและพรรคพวกมังคลามีตราราหูจึงหนีไปสังฆราช ส่วนวลายุดา วายุพัฒน์ และหัสกันถูกจับ แต่ภายหลังพระอาจารย์ของแต่ละคนช่วยให้หลบหนีไปได้ พระอภัยมณีเข้าเมืองลังกา อภิเษกสุดสาครกับนางเสาวคนธ์และหัสไชยกับสร้อยสุวรรณ จันทร์สุดา หลังงานอภิเษกศรีสุวรรณพาท้าวทศวงศ์กลับเมืองรมจักร หัสไชยพาสร้อยสุวรรณ จันทร์สุดากลับเมืองการเวก สินสมุทรได้ครองเมืองผลึก สุดสาครได้ครองเมืองลังกา ส่วนพระอภัยมณีน้อยใจสุวรรณมาลีและนางละเวงจึงตัดกิเลสทางโลก ออกบวชเป็นฤาษี โดยมีนางสุวรรณมาลีและนางละเวงร่วมบวชเป็นชีรับใช้พระอภัยมณีอยู่ที่เขาสิงคุตร

         

         

         

      

สร้างโดย: 
นางสาววิชุรินทร์ ตากงูเหลือม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 547 คน กำลังออนไลน์