• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:98847679c1b82870be9415861c624789' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n <img border=\"0\" width=\"520\" src=\"/files/u19983/_9.jpg\" height=\"65\" />\n</p>\n<p>\n          เมื่อเสร็จศึกพระอภัยมณีกลับเมืองผลึก แล้วอภิเษกสินสมุทรกับอรุณรัศมี แต่อรุณรัศมีได้ให้สัตย์ด้วยความโกรธสินสมุทรไว้ว่าจะไม่แต่งงาน นางจึงไม่ยอมเข้าหอ ทำให้สินสมุทรป่วยเป็นไข้ใจ ท้าวทศวงศ์จึงให้อรุณรัศมีไปพยาบาล ส่วนเสาวคนธ์เมื่อรู้ว่าจะต้องอภิเษกกับสุดสาครก็ปลอมตัวเป็นฤาษีชื่อพระอัคนี หนีไปจนถึงเมืองวาหุโลม ได้ต่อสู้กับเจ้าเมืองและตีเมืองได้ สุดสาครติดตามเสาวคนธ์ไปถึงเมืองวาหุโลม และได้นางเสาวคนธ์เป็นชายา<br />\n          ที่เมืองลังกา เมื่อพระอภัยมณีเสด็จกลับไปแล้ว นางละเวงมีโอรสชื่อมังคลา รำภาสะหรีมีโอรสชื่อวลายุดา ยุภาผกามีโอรสชื่อว่าวายุพัฒน์ และสุลาลีวันมีโอรสชื่อว่าหัสกัน นางละเวงมอบให้มังคลาครองเมือง สังฆราชยุให้มังคลาไปชิงโคตรเพชรคืนจากนางเสาวคนธ์ มังคลาจึงให้หัสกันและวายุพัฒน์ยกทัพไปตีเมืองการเวก และได้ชิงโคตรเพชรคืนไปลังกา ท้าวสุริโยทัยจึงส่งสารไปแจ้งข่าวที่เมือง ผลึกขณะนั้นพระอภัยมณีไปงานศพท้าวสุทัศน์ที่เมืองรัตนา หัสไชยซึ่งพักอยู่ที่เมืองผลึกจึงรีบกลับเมืองการเวก สุวรรณมาลีส่งสารไปถึงไปถึงนางละเวง แต่สารถูกมังคลาชิงไป มังคลาให้วายุพัฒน์และหัสกันยกทัพไปตีเมืองผลึก ทัพลังกายกมาตีเมืองผลึกและจับสุวรรณมาลี สร้อยสุวรรณ และจันทร์สุดา ไปกักขังไว้ที่ด่านดงตาล จากนั้นมังคลาให้วลายุดายกทัพไปตีเมืองรมจักร พระกฤษณาโอรสของศรีสุวรรณกับนางศรีสุดา ยุขันธ์บุตรพราหมณ์สานน มะหุดบุตรพราหมณ์วิเชียรและมังกรบุตรพราหมณ์โมรา ยกทัพต่อสู้แต่วลายุดาก็สามารถหลบหนี นำท้าวทศวงศ์และมเหสีไปขังไว้ที่ด่านดงตาลได้\n</p>\n<p>\n<a href=\"/node/42975\"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/HOME_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47824 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47828 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47831 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize_1.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47833 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_1__resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47836 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_2_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>\n</p>\n<p>\n<a href=\"/node/47837 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_3_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47839 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_4_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47840 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_5_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47842 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_6_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47844 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_7_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47845 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_8_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>\n</p>\n<p>\n<img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/HOME_resize1__10_.jpg\" height=\"29\" />  <a href=\"/node/47848 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_10_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47849 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_1_resize.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47850 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_2_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47852 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_3_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47853 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_4_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>\n</p>\n<p>\n<a href=\"/node/47854 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_5_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/47855 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_6_resize_0.jpg\" height=\"29\" /></a>  <a href=\"/node/50512 \"><img border=\"0\" width=\"100\" src=\"/files/u19983/_resize_2.jpg\" height=\"29\" /></a>\n</p>\n', created = 1713035000, expire = 1713121400, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:98847679c1b82870be9415861c624789' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

เรื่องย่อ9

 

          เมื่อเสร็จศึกพระอภัยมณีกลับเมืองผลึก แล้วอภิเษกสินสมุทรกับอรุณรัศมี แต่อรุณรัศมีได้ให้สัตย์ด้วยความโกรธสินสมุทรไว้ว่าจะไม่แต่งงาน นางจึงไม่ยอมเข้าหอ ทำให้สินสมุทรป่วยเป็นไข้ใจ ท้าวทศวงศ์จึงให้อรุณรัศมีไปพยาบาล ส่วนเสาวคนธ์เมื่อรู้ว่าจะต้องอภิเษกกับสุดสาครก็ปลอมตัวเป็นฤาษีชื่อพระอัคนี หนีไปจนถึงเมืองวาหุโลม ได้ต่อสู้กับเจ้าเมืองและตีเมืองได้ สุดสาครติดตามเสาวคนธ์ไปถึงเมืองวาหุโลม และได้นางเสาวคนธ์เป็นชายา
          ที่เมืองลังกา เมื่อพระอภัยมณีเสด็จกลับไปแล้ว นางละเวงมีโอรสชื่อมังคลา รำภาสะหรีมีโอรสชื่อวลายุดา ยุภาผกามีโอรสชื่อว่าวายุพัฒน์ และสุลาลีวันมีโอรสชื่อว่าหัสกัน นางละเวงมอบให้มังคลาครองเมือง สังฆราชยุให้มังคลาไปชิงโคตรเพชรคืนจากนางเสาวคนธ์ มังคลาจึงให้หัสกันและวายุพัฒน์ยกทัพไปตีเมืองการเวก และได้ชิงโคตรเพชรคืนไปลังกา ท้าวสุริโยทัยจึงส่งสารไปแจ้งข่าวที่เมือง ผลึกขณะนั้นพระอภัยมณีไปงานศพท้าวสุทัศน์ที่เมืองรัตนา หัสไชยซึ่งพักอยู่ที่เมืองผลึกจึงรีบกลับเมืองการเวก สุวรรณมาลีส่งสารไปถึงไปถึงนางละเวง แต่สารถูกมังคลาชิงไป มังคลาให้วายุพัฒน์และหัสกันยกทัพไปตีเมืองผลึก ทัพลังกายกมาตีเมืองผลึกและจับสุวรรณมาลี สร้อยสุวรรณ และจันทร์สุดา ไปกักขังไว้ที่ด่านดงตาล จากนั้นมังคลาให้วลายุดายกทัพไปตีเมืองรมจักร พระกฤษณาโอรสของศรีสุวรรณกับนางศรีสุดา ยุขันธ์บุตรพราหมณ์สานน มะหุดบุตรพราหมณ์วิเชียรและมังกรบุตรพราหมณ์โมรา ยกทัพต่อสู้แต่วลายุดาก็สามารถหลบหนี นำท้าวทศวงศ์และมเหสีไปขังไว้ที่ด่านดงตาลได้

         

         

         

   

สร้างโดย: 
นางสาววิชุรินทร์ ตากงูเหลือม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 565 คน กำลังออนไลน์