ช่างอิเล็กทรอนิกส์

                    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
     เป็นการศึกษาและการควบคุมระบบที่ดำเนินการ โดยการไหลของอิเล็กตรอน หรืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแบบอื่นๆ ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สารกึ่งตัวนำ และหลอดสุญญากาศ การออกแบบและการสร้างวงจรไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากหลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องเสียง ระบบภาพ ระบบโทรทัศน์ ระบบดาวเทียม ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ นอกจากนี้หลักการต่างๆทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
           
            แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลที่เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วประมาณ 70 ปี มีหน้าที่ผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิคที่มีทักษะและฝีมือตลอดทั้งมีคุณสมบัติ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการเป็นอย่างมาก
  

 

 


  

สร้างโดย: 
opal

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 504 คน กำลังออนไลน์