คอมพิวเตอร์หรรษา

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล คือ  การหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาเก็บไว้รวมกัน  ซึ่งมีวิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่  การสังเกต  การสำรวจ  การค้นคว้า โดยแต่ละวิธีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. การสังเกต  เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ง่ายที่สุด สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยการดูข้อมูลต่างๆ จากสิ่งที่สนใจ

2. การสำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่น โดยการซักถามข้อมูลจากบุคคลนั้นๆ เช่น การพูดคุย การ 

   สัมภาษณ์  การส่งจดหมาย  การส่งแบบสอบถาม เป็นต้น

3. การค้นคว้า  เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้เวลานาน แต่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือในห้องสมุด  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

สร้างโดย: 
จินตนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์