พอลิเมอร์

 

        พอลิเมอร์ ( polymer) ความหมาย ของพอลิเมอร์นั้นก็มาจากรากศัพท์สำคัญ 2 คำ คือ poly+meros 

   -Poly  หมายถึง จำนวนมาก 

   -Meros หมายถึง ส่วน หรือ หน่วย

     ดังนั้นพอลิเมอร์ ( polymer) จึงหมายถึง หน่วยหรือส่วนจำนวนมากมายพอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecule) จะประกอบไปด้วย มอนอเมอร์ (Monomer) หลายๆหน่วยมาทำปฏิกิริยากันด้วยพันธะโคเวเลนท์   พอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยหรือมอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทั้งหมด จัดเป็นโฮโมพอลิเมอร์ (Homopolymer) แต่ถ้ามีมอนอเมอร์ต่างกันตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป จัดเป็นโคพอลิเมอร์ (Copolymer)

 
จากภาพเป็นตัวอย่าง มอนอเมอร์ชนิดเดียวกันมารวมกันเป็น โฮมอลิเมอร์ (Homopolymer)

แหล่งที่มาของภาพ :http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Polymer.htm

 

สร้างโดย: 
นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์