ความหมายการปั้น

หลังจากได้รู้เกี่ยวกับการปั้นแล้วคร่าวๆนะคะ นักเรียนลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายการปั้นและความหมายของประติมากรรมพร้อมๆ กับ คุณครูขวัญได้เลยคะ

ความหมายของการปั้น

การปั้นหมายถึงการนำเอาวัสดุที่มีเนื้ออ่อน เช่น ขี้ผึ้ง ดินเหนียว ดินน้ำมัน ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ มาผ่านกระบวนการในการเพิ่มวัสดุให้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการ

โดยใช้มือและวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ช่วยในการสร้างงานปั้น นอกจากนี้ งานปั้นยังเป็นงานศิลปะที่สามารถสัมผัสกับส่วนตื้น ลึก หนา บางได้ตามความเป็นจริง

ไม่เหมือนงานจิตรกรรมที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ ที่ผู้ชมจะสัมผัสกับความตื้นลึก หนา หรือบางได้จากความรู้สึกเท่านั้น

ความหมายของประติมากรรม

ประติมากรรม มี่ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ว่า ศิลปะสาขาหนึ่งจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะฉลัก หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ

ประติมากรรม คือ การสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติโดยการแกะสลัก การปั้นหรือนำส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานชิ้นเดียวกัน และนำส่วนที่ไม่ต้องการออกจากรูปทรงโดยส่วนรวม(มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ 2540:814)

ประติมากรรม คืองานปั้น แกะ สลัก ผู้ทำการศิลปะชนิดนี้เรียก “ประติมากรรม” ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างสลัก

ประติมากรรม เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของวิจิตรศิลป์(Fine Arts)มีลักษณะเป็นรูปร่าง 3 มิติ ที่แสดงความกว้างขวาง ความยาว หรือสูง แล้วยังสามารถแสดงส่วนลึก และขนาดให้ทราบอย่างชัดเจนมากกว่าศิลปะแขนงจิตรกรรม

ให้ความรู้สึกในความงาม ผู้ชมสามารถจับต้อง สัมผัสได้พิจารณาได้อย่างใกล้ชิด ในความงามของรูปร่างและวัสดุที่ใช้ ความงามของพื้นผิวและสีของวัสดุคำที่ใกล้เคียงกับประติมากรรม คือ ปฏิมากรรม

ประติมากรรมเป็นคำในภาษาสันสกฤตและปฏิมากรรม เป็นคำในภาษาบาลี โดยทั่วไปปัจจุบันใช้คำว่า ประติมากรรม

ส่วนคำว่า ปฏิมากรรม ใช้เฉพาะ พระพุทธรูป หรือ รูปเคารพทางศาสนา คำว่า ประติมากรในพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถานหมายถึง รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระเจ้า คือพระพุทธรูป เรียกย่อมาจาก พุทธปฏิมา หรือ พุทธปฏิมากรผู้ที่สร้างผลงานประติมากรรม ก็เรียกว่า “ประติมากร”(sculptor) หรือ “ปฏิมากร” ตามลำดับ

สร้างโดย: 
ครูขวัญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์