คำศัพท์แสนสนุก

 

      “พินอิน” คล้ายกับระบบประสมเสียงในภาษาไทย มีทั้ง พยัญชนะ (Shengmu เซิ้งหมู่) สระ (Yunmu อวิ้นหมู่) และ วรรณยุกต์ (Shengdiao เซิ้งเตี้ยว)

พยัญชนะ มี 21 ตัว ได้แก่      b  (ปอ)  p (พอ)  m (มอ)  f(ฟอ)  d (เตอ)  t (เทอ)  n (เนอ)  l (เลอ)  g (เกอ)  k (เคอ) h (เฮอ)
ชุดเสียงลิ้นตรง ประกอบด้วย   z  (จือ)  c  (ชือ) s  (ซือ)
ชุดเสียงม้วนลิ้น ประกอบด้วย  zh (จือ)  ch(ชือ) sh(ซือ)  r(ยือ)
ชุดเสียงหน้าลิ้น ประกอบด้วย  j   (จี)    q  (ชี)  x  (ซี)

สระ มี 36 ตัว ได้แก่
ชุดที่ 1 ประกอบด้วย a (อา) o (โอ) e (เออ) er (เออร์ – ม้วนลิ้น) ai (ไอ) ei (เอย) ao (เอา) ou (โอว) an (อัน) en (เอิน) ang (อาง) eng (เอิง) ong (โอง)
ชุดที่ 2 ประกอบด้วย i (อี) ia (เอีย – มาจาก อี + อา) iao (เอียว) ie (เอีย – มาจาก อี + เอ) iou (อิว) ian (เอียน) in (อิน) iang (เอียง) ing (อิง) iong (อี+โอง)
ชุดที่ 3 ประกอบด้วย u (อู) ua (วา) uo (อัว) uai (ไว) uei (อุย) uan (วาน) uen (อุน) uang (วาง) ueng (เวิง)
และ ชุดที่ 4 ชุดนี้เวลาออกเสียงต้องทำปากกลม มี 4 ตัว ประกอบด้วย ü (อวี ) üe (เอวีย) üan (เวียน) ün (วิน)

หมายเหตุ: เสียง อวี ในชุดที่4 นี้เขียนไว้เป็นเพียงแนวทางใกล้เคียงเท่านั้น ความจริงตัวอักษรไทยไม่สามารถสะกดเสียงชุดที่ 4 นี้ได้ถูกต้อง

วรรณยุกต์ ในภาษาจีนกลางมีทั้งสิ้น 4 เสียง คือ เสียงที่ 1(อ๊า) , เสียงที่ 2 (อ๋า) , เสียงที่ 3(อ่า) , เสียงที่ 4 (อ้า) และมีเสียงพิเศษอีก 1 เสียงคือ ชิงเซิงหรือเสียงเบา (อ๊ะ)  

ติดตามต่อที่ Page ต่อไปเลยเจ้าค่ะ^[]^!

                                                          

                                                                             

สร้างโดย: 
น.ส. สกุลทิพย์ พรหมบุญช่วย ม.6/2 เลขที่26 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 245 คน กำลังออนไลน์