ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค

ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค

 

อาจกล่าวได้ ดังนี้

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักในสิทธิของตนและรักษาสิทธิของตนตามกฏหมาย โดยการร้องเรียนหรือกล่าวโทษเมื่อได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ  ทั้งนี้เพราะหน่วยงานของรัฐมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรและงบประมาณ ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องรู้จักรักษาสิทธิของตนเองด้วย  CoolTongue outLaughingYellInnocent


2. เพื่อสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย


3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพและมีความเป็นธรรมด้านราคา ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจในการค้าเสรีในเวทีโลกต่อไป

สร้างโดย: 
น.ส.เพชรรัตน์ ชวนานนท์และน.ส.สราวลี บุญเส็ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 489 คน กำลังออนไลน์