ความรุนแรงในสังคม

     ความรุนแรง หมายถึง การใช้กำลัง วาจาที่ไม่สมควร เจตนาเพื่อที่จะข่มขู่ คุกคามหรือลงมือกระทำทั้งต่อตนเองและผู้อื่น กลุ่มคนหรือชุมชน ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจ เช่น การลวนลามทางเพศ        การฆ่าตัวตาย การฆาตกรรม เป็นต้น

<!--pagebreak-->

    สาเหตุของการเกิดความรุนแรง

1. มีความขัดแย้งกัน จนเกิดอารมณ์ ที่เป็นต้นเหตุในการใช้ความรุนแรง

2. มีความผิดปกติทางจิตใจ คือเป็นคนก้าวร้าว ชอบการกระทำที่รุนแรง ขาดความเมตตาปราณี

3. เกิดจากครอบครัวที่มีแต่ความขัดแย้งกัน พ่อแม่ทะเลาะกัน ทุบตี และด่าว่ากัน จนลูกนั้นซึมซับ อาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเพราะเห็น   เป็นเรื่องปกติ

4. มีค่านิยมผิดๆ ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น เห็นว่าสามีทำร้ายภรรยาเป็นเรื่องปกติ ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นต้น จึงส่งผลทำให้ไม่มีผู้ใดเข้าไปช่วยเหลือ เพราะเห็นว่าไม่ควรเข้าไปยุ่ง

5. สามีหรือภรรยาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว โดยทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งหากินเลี้ยงลูกเองตามลำพัง

6. มีการเลียนแบบสื่อต่างๆ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็นต้น

7. มีการล่อลวง มอมยา แล้วหลอกหรือปลดเอาทรัพย์สินไป

8. การแต่งกายค่อนข้างล่อแหลมของผู้หญิงมีส่วนทำให้เกิดคดีอนาจารและข่มขืนได้

9. การคุยทางอินเตอร์เน็ตมีส่วนหลอกล่วงกัน

<!--pagebreak-->

     ผลกระทบจากการเกิดความรุนแรง

1. ทำให้ร่างการได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือไม่สมประกอบ

2. สภาพจิตใจถูกทำร้ายและบอบช้ำมาก

3. อาจเสียชีวิตได้

4. ทรัพย์สินเสียหาย

5. เกิดความไม่สงบสุขในสังคม

6. อาจถูกดำเนินคดีเพราะทำผิดกฎหมาย

7. เสียงาน เสียเวลา เสียอนาคต

<!--pagebreak-->

     แนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรงในสังคม

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจควรช่วยดูแลกวดขันในจุดที่เป็นอันตรายให้มาก

2. ควรลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญาให้หนัก ในคดีที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้คนอื่นและสังคมเกิดความเดือดร้อน

3. การควบคุมสื่ออย่าให้ออกข่าวและแพร่ภาพเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรุนแรงมากนัก

4. บุคคลต้องระวังตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกจี้ ปล้น หรือวิ่งราวทรัพย์ รวมทั้งการหลอกลวง

5. บุคคลควรลดความขัดแย้ง

6. ยึดถือหลักศาสนาที่ตนนับถือโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ การทำร้ายร่างกาย การเบียดเบียนผู้อื่น การเสพสารเสพติด

7. ผู้หญิงควรแต่งกายให้รัดกุม มิดชิด และระมัดระวังในการเดินทางไปในที่เปลี่ยว หรือไม่ปลอดภัย

8. ต้องใช้วิจารณญาณในการเล่นอินเตอร์เน็ต

9. รวมกลุ่มจัดดูแลชุมชน แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่เตือนภัยอาสาสมัคร

<!--pagebreak-->

     ปัญหาความรุนแรงในสังคม >> อิทธิพลของสื่อ

     วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่หมกมุ่นเสียเวลาไปกับการเสพสื่อเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงมีสื่อหลายประเภทออกมาเรียกความสนใจจากวัยรุ่นกลุ่มนี้ และสื่อประเภทการต่อสู้ ไล่ล่า การใช้ความรุนแรง อาชญากรรม เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตมีการแข่งขันในด้านการผลิตออกมาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การ์ตูน ภาพยนต์ ละคร เกมคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย

     มีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเห็นว่าสื่อรุนแรงเหล่านี้ เป็นการฝึกทักษะความว่องไว เชิงชั้นในการต่อสู้และไล่ล่า โดยไม่ได้กระทำจริง หากแต่การกระทำซ้ำๆ บ่อยๆ ย่อมทำให้สื่อเหล่านี้มีอิทธิพลครอบงำ ล่อแหลม และค่อยๆ เปลี่ยนแปลงทัศนคตี ค่านิยม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไม่รู้ตัวได้ เพราะถึงแม้จะมีการปราบปรามหรือมีการตรวจพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ในการเผยแพร่ก็ยังคงมีเล็ดลอด         แพร่หลายอยู่อีกมากมาย จึงจำเป็นต้องมีกลวิธีอื่นๆ ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นไม่ให้นำแบบอย่างนั้นออกมากระทำความรุนแรงในสังคม ผู้ปกครองควรใกล้ชิดดูแลสอดส่อง ช่วยในการคัดเลือกสื่อ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักให้วัยรุ่นรู้จักวิเคราะห์และเลือกสื่ออย่างเหมาะสม

<!--pagebreak-->

สร้างโดย: 
นางสาวชุติมา รักละม่อม - นางสาวธารินี ศรีกันยากุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์