interior design

 

interior design

หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สอยในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้สอย อีกทั้งมีรูปแบบที่สวยงาม สีสันที่สอดคล้องกับอาคาร เช่นการออกแบบเครื่องเรือน(furniture) ต้องออกแบบจัดวางหั้ยเหมาะสมกับพื้นที่ภายในห้อง การกำหนดโครงสี การกำหนดรูปทรง รวมถึงการจัดวางสิ่งประดับของตกแต่ง เพื่อให้ได้ถึงผลประโยชน์การใช้งานอย่างเหมาะสม และความสวยงามภายใน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ตู้โชว์ พรมปูพื้น เครื่องเคลือบดินเผา ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม การจัดวางพรรณไม้ต่างๆ เป็นต้น

             เครื่องเรือน ตามความหมายของงานตกแต่งภายใน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ตั้งแต่อดีตมามนุษย์ได้ออกแบบเครื่องเรือนรูปแบบหลากหลาย เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่อย่างไม่หยุดนิ่ง เครื่องเรือนจึงมีความสำคัญมากในการตกแต่ง เพื่อความสะดวกสบายด้านประโยชน์การใช้สอย เพื่อความสวยงาม จวบจนปัจจุบันได้มีการค้นคิดกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งความหลากหลายของวัสดุทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบเครื่องเรือนที่มีรูปแบบแปลกใหม่ ทันสมัย และสวยงามได้  

            หลักการออกแบบเครื่องเรือนควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.ประโยชน์ใช้สอย (Function) หมายถึง การออกแบบเครื่องเรือนให้ตรงกับประโยชน์การใช้สอยตามจุดประสงค์ของเครื่องเรือนนั้น เช่น ความสูงของเก้าอี้ที่ต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับโต๊ะ นั่งแล้วหลังไม่งอ และไม่ปวดหลัง

2.ความสวยงาม (Aesthetics) หมายถึง การออกแบบที่มีรูปแบบ รูปทรง และสีสันสวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบหรือสถานที่นั้นอย่างกลมกลืนสวยงาม

3.โครงสร้าง (Construction) หมายถึง การออกแบบต้องคำนึงถึงการใช้งานต้องแข็งแรง เช่น ตู้หนังสือต้องสามารถรับน้ำหนักหนังสือได้มากพอสมควรกับขนาดของตู้ เป็นต้น ดังนั้นการออกแบบจึงต้องคำนวณถึงโครงสร้างให้สัมพันธ์กับรูปแบบและการใช้งานอย่างสมดุล

4.วัสดุ (Materail) หมายถึง การเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่คงทน เหมาะกับลักษณะของงาน

5.กรรมวิธีในการผลิต (Production) หมายถึง การออกแบบต้องคำนึงว่า โรงงานจะผลิตได้หรือเปล่า วัสดุหายากหรือเปล่า ผลิตโดยเครื่องจักรหรือฝีมือมนุษย์

6.ความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomic) หมายถึง การออกแบบเครื่องเรือนต้องคำนึงถึง การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนต้องได้มาตราฐานกับโครงสร้างสัดส่วนมนุษย์ หรือวัสดุที่ใช้ต้องเอื้ออำนวยความสะดวกสบายได้มากที่สุด เช่น ออกแบบโซฟาใช้วัสดุเป็นหนังหรือผ้า วัสดุก็ต้องมีความนุ่มสบายไม่แข็งหยาบกร้าน หรือความกว้างเมื่อนั่งแล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัด เป็นต้น

7.ความปลอดภัย (Saffty) หมายถึง ความปลอดภัยในการใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงลักษณะรูปทรงที่เป็นอันตราย เช่น มุมที่แหลมคม เป็นต้น

8.ราคา (Cost) หมายถึง การออกแบบควรคำนึงถึง การใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้สอยให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนถึงราคาขาย ต้องให้เหมาะสมกับเครื่องเรือนแต่ละชนิด

9.การซ่อมบำรุง (maintenance) หมายถึง การออกแบบต้องคำนึงถึงการซ่อมแซม เมื่อมีการเสียหายเกิดขึ้น โดยการเลือกใช้วัสดุที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง โครงสร้างไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป

หลักในการเขียนทัศนียภาพ

การออกแบบ (Design) หมายถึง การจัดส่วนประกอบต่างๆให้กลมกลืมกันอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อาจสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่ หรือสร้างสิ่งใหม่ (Element of design) หรืออาจหมายถึงการปรับปรุงจากของเดิม นำมาดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (Organize and Reorganize) โดยคำนึงถึงความสวยงามของสุนทรียภาพ และประโยชน์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียนแบบ (Drawing) หมายถึง การเขียนภาพที่ช่วยบันทึกความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ออกแบบไว้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพที่ชัดเจนโดยแสดงให้เห็นถึงรูปด้านต่างๆของสิ่งนั้นในลักษณะ 2 มิติ ตามหลักวิธีการเขียนแบบที่ดูแล้วเข้าใจง่าย

การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective Drawing) หมายถึง การเขียนแบบ เพื่อใช้สื่อความหมายระหว่างนักออกแบบกับผู้สร้างหรือผู้ผลิต ประโยชน์ของการเขียนแบบทัศนียภาพ คือ ผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเขียนแบบ หรือ บุคคลทั่วไป หรือผู้ว่าจ้าง สามารถที่จะอ่านแบบได้โดยง่าย เป็นการสร้างภาพในลักษณะลวงตาบนพื้นผิวพื้นผิวเรียบแนวระนาบ ได้ให้เห็นภาพที่เหมือนจริง มีหลักการเขียนแบบดังนี้

1.เส้นระดับสายตาหรือเส้นขอบฟ้า (Horizontal Line)

2.จุดรวมสายตา (vanishing Point) หรือจุดจบ หรือจุดอันตรธาน

3.เส้นนำสายตา

4.เส้นพื้น (Ground Line)

 

อุปกรณ์การเขียนแบบมีดังนี้

1.กระดานรองเขียนแบบ

2.โต๊ะเขียนแบบ

3.ไม้ทีฉาก

4.ไม้ฉาก

5.ไม้บรรทัดมาตราส่วน

6.วงเวียน

7.ดินสอ

8.ยางลบ

9.กระดาษเขียนแบบ

10.ปากกาเขียนแบบ หรือปากกาเคมี

11.มีดตัดหรือคุตเตอร์

12.แผ่นโค้ง

13.แผ่นรูปต่างๆ

สร้างโดย: 
สุดารัตน์ ชุนงาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 234 คน กำลังออนไลน์